dieselwagens

Brussel heeft na de Deense hoofdstad Kopenhagen het grootste voetgangersgebied van Europa. Ook Gent plant een uitbreiding van de zone waar geen wagens mogen komen. Steeds meer steden wereldwijd zetten zichzelf op een autoarm dieet. En om dit te bereiken volgt elke stad zo zijn eigen traject:
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het weren van vervuilende dieselwagens heeft een immense impact op de luchtkwaliteit en de gezondheid. Dat blijkt uit de haalbaarheidsstudie over de invoering van een lage emissiezone (LEZ) in de Antwerpse binnenstad in 2016. Met de LEZ in 2016 mogen alleen nog benzinewagens die na 1992 zijn gebouwd en dieselwagens met roet- filter van na 2001 de stad in. Verder hoeven alleen vrachtwagens met een roetfilter en met een bouwjaar van na 2000 niet te betalen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zolang dieselwagens bevoordeeld worden via accijnzen en de CO2-premie is het nodig om de aankoop ervan te ontmoedigen door er een hogere BIV (Belasting op in verkeerstelling) op te heffen. Zo kan je de verdere verdieselijking van ons wagenpark tegengaan. Bond Beter Leefmilieu (BBL) steunt dan ook de plannen van Minister Schauvliege om bij de BIV rekening te houden met zowel CO2 uitstoot als fijn stof en NOx.