Dirk Lauwers

 

Volgens de mobiliteitsclub VAB liggen de huidige en geplande park-and-rides te dicht bij de toekomstige werfzone van de Oosterweelverbinding. Mobiliteitsexperts treden dit bij, maar zien vooral een oplossing in de trein.

 

 
Evelien, die maandag slachtoffer werd van een dodehoekongeval op het kruispunt van de Plantin en Moretuslei en Simonsstraat in Antwerpen, wordt vandaag begraven. Ik heb haar niet persoonlijk gekend. Mijn jongste dochter kende haar wel. En aan de reacties van Eveliens vrienden en vriendinnen heb ik weer ervaren hoe aangrijpend het verlies kan zijn van iemand die je kende – of meer nog liefhad – en in het verkeer gedood wordt.
 

De fiets, het openbaar vervoer en de auto alleen gaan de mobiliteitsknoop niet ontwarren. Voor veel experts moeten de verschillende vervoersmethodes de handen in elkaar slaan, maar hoe realistisch is dat en wat zit er al in de pijplijn? Voor de vierde dag in deze reeks van de Week van de Mobiliteit richten we onze blik op de combinatiemobiliteit.

Het verkeer in en rond de grote steden loopt vast en de echte najaarsfiles moeten nog beginnen. Hoe ontstaan die files, hoe voorkomen we de complete stilstand en wat kunt u zelf doen? Elke dag van de Week van de Mobiliteit lichten we een vervoersmiddel uit en bekijken we de problemen en de mogelijke oplossingen. Klik de gordel vast, want vandaag is het de beurt aan de auto.

Pages