Elcker-Ik

Het boek 'Elcker-Ik, 45 jaar sociale actie' is een must-read om te begrijpen hoe Vlaanderen in de jaren zeventig “van een gezapig klerikaal nest veranderd (is) in een broeicultuur van nieuwe sociale bewegingen en basiscomités allerhande”. Bovendien verneem je hoe initiatieven die ontstonden bij Elcker-Ik verzelfstandigden en hoe medewerkers hun weg vonden in de instellingen zonder een zekere rebelsheid te verliezen. Daarnaast schetst het boek een portret van een veranderende tijdsgeest.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Annemie Turtelboom van Open VLD, Ivo Janssen van ROOD!, Jan Penris van VB, Meyrem Almaci van GROEN! en Peter Mertens van PVDA+ brachten hun visie over de toekomst van Antwerpen op gebied van levenskwalitiet en mobiliteit. Spijtig genoeg gingen Bart De Wever van NV-A, Patrick Janssens van sp.a en Philippe Heylen van CD&V de uitdaging niet aan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dinsdag, 12 Juni, 2012 - 20:00 u
Elcker-Ik Centrum - Breughelstraat 31-33 te 2018 Antwerpen

Vanavond vergadering van Ademloos voor alle belangstellenden.
Onderwerpen : voorbije en geplande acties, ondermeer de wandelingen op 17 juni.

 

 

Als u niet kan komen op 12 en/of 17/6 kan u wellicht toch helpen:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een snelweg rond de stad, een overkapte ring en een ambitieus openbaarvervoersnet
 

De Vlaamse regering plant al jaren de zogenaamde Oosterweelverbinding, een nieuwe snelweg tussen Linkeroever en Deurne/Merksem. Om redenen van gezondheid, milieu, mobiliteit en stadsontwikkeling vinden de Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal dat geen goed idee. In oktober 2009 slaagden ze erin om het BAM-tracé weg te laten stemmen in een volksraadpleging. Maar de regering blijft tot vandaag vasthouden aan dit tracé.