fietspaden

Fietsende Vlamingen ergeren zich aan ontbrekende of erbarmelijke fietspaden. Of aan werkzaamheden die geen veilige omlegging bieden.
 

Er liepen 420 inzendingen online binnen, nadat De Standaard de fietsende lezers had opgeroepen hun goeie en minder goeie ervaringen op de weg te melden.

Niet verrassend zijn de slechte voorbeelden in de meerderheid, met 330 voorbeelden, tegen 90 positieve. De verhouding toont dat we in Vlaanderen en Brussel nog werk voor de boeg hebben om tot een kwalitatief fietsnetwerk te komen.

Tags: 

Net toen de komkommers tot hun volle wasdom waren gekomen, publiceerde ik een polemisch stukje onder de titel ‘Van fietspadlobby naar fietslobby’. Het werd mijn meest gelezen blogpost ooit en toen De Standaard hem publiceerde op haar opiniepagina’s kwamen er reacties van de Fietsersbond, de voorzitter van de programmaraad van het Fietsberaad (en burgemeester van Deinze) Jan Vermeulen en de Gentse schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw.

Tags: 

afbeelding

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) verdubbelt het budget voor de aanleg van fietspaden dit jaar van 6 naar 12 miljoen euro. Dat doet hij door het toenemend aantal fietsers in de hoofdstad.

Uit tellingen op 26 plaatsen in Brussel blijkt dat er in 2014 per uur gemiddeld 204 fietsers werden geteld. In 2013 ging het nog om 158 fietsers per uur.

Pages