FILIP DE RYNCK

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

STILSTAND

Donderdag 27 juni 2013, 19.30 uur
Geuzenhuis (zuilenzaal),
Kantienberg 9
9000 Gent

Een gesprek over democratie en burgerparticipatie o.b.v. het boek "STILSTAND - Over machtspolitiek, betweterbestuur en
achterkamerdemocratie. Het Oosterweeldossier. " van Manu Claeys

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het meervoud in de titel wijst op de “Toekomsten’-reeks waarvan dit deeltje over participatie er een is en dat werd geschreven door Mattie Jacobs en Joke Vanreppelen,twee stafmedewerkers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Daar mee is het kader en het opzet van deze publicatie ook duidelijk aangegeven. Het is een publicatie die bedoeld is als ‘handreiking’ aan alle gemeentebesturen die op zoek gaan naar nieuwe vormen van betrokkenheid van burgers ‘en die van hun gemeente een plek willen maken waar lokale democratie springlevend is’.