financiering

foto Pexels

Het is nog onduidelijk hoe de Vlaamse regering de overkapping van de Antwerpse Ring gaat financieren. Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein engageert zich voor ruim 1 miljard euro, maar hij kan niets echt beloven.

Van de euforie bij de Vlaamse regering en de actiegroepen over de tweede doorbraak in het Oosterweeldossier, was donderdag tijdens de voortgangsrapportage in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement niet zo veel te merken.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de kat de bel aangebonden. België heeft nood aan meer overheidsinvesteringen. Iedereen die dagelijks de infrastructuur gebruikt - of ze vergelijkt met andere Europese landen - kan dat zien. En er is meer nodig dan een lik verf. We hebben geld nodig, veel geld. Ook economisch valt er tussen de redenering van de minister geen speld te krijgen. Te weinig overheidsinvesteringen leiden tot een gebrekkige infrastructuur. Die leidt op haar beurt tot een verslechtering van onze concurrentiepositie en slabakkende groei.

De veelkoppige Antwerpse draak mag dan de laatste tijd de indruk hebben gegeven te slapen, hij leeft nog. En, net zoals in de Hobbit-saga – waar nota bene de Ring een belangrijke rol speelt – slaapt hij op een berg van goud en geld. Maar wel met één oog open. Dat wordt nu stilaan duidelijk.

Pages