geluidschermen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Raad bestrijdt lawaai in Tuinwijk

BORGERHOUT - De districtsraad van Borgerhout heeft maandagavond beslist om vijf procent bij te dragen in de kosten die de verhoging van de geluidswerende schermen met zich meebrengt in de Tuinwuik. Ook de stad en het gewest zullen in de kosten delen.

De ingreep moet op korte termijn helpen om de lawaaihinder op te vangen die de nabijgelegen E313/E34 veroorzaakt. Het lawaai reikt soms tot maar liefst 68 decibel, ver boven de Europese norm.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tegenstanders vragen ambitieuzer "Geluidsactieplan Omgevingslawaai" in Antwerpen

De actiecomités stRaten-Generaal, Ademloos, enkele Antwerpse buurtcomités en lokale politici van Groen!, SP.a Rood en PVDA hebben in Antwerpen hun krachten gebundeld tegen het "Geluidsactieplan Omgevingslawaai" dat het Vlaams Gewest heeft opgesteld voor de Antwerpse agglomeratie.