gemeenteraad

Milieu en mobiliteit domineerden maandagavond de Antwerpse gemeenteraad. De oppositiepartijen wilden op ’t Schoon Verdiep het stadsbestuur aan de tand voelen over onder meer het klimaatplan, de gevolgen van Dieselgate voor de geplande Oosterweelverbinding, de plannen rond de ‘vergroening’ van de stad en de geplande invoering van de lage emissiezone.

afbeelding

De resultaten van de studies die Ringland maandagavond in De Roma presenteerde, zorgden ook voor discussie in de gemeenteraad. ‘De echte gemeenteraad gaat vanavond door in De Roma’, aldus Wouter Van Besien (Groen). ‘Zij het met meer enthousiasme voor de resultaten. En die zijn spectaculair. Ze betekenen een vooruitgang op vlak van ruimtewinst, gezonde lucht en mobiliteit. Ik vraag dan ook aan u, burgemeester, of u bereid bent om uw standpunt dat het BAM-tracé beslist beleid is, te herzien.’

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

geknipt uit Gazet van Antwerpen: de hoogtepunten van de gemeenteraad van 20-10-2014

Geen geld voor Ringland

“Trek 10.000 euro uit om de overkapping te bestuderen.”

Dirk Van Duppen (PVDA+) ging enkele weken geleden op initiatief van Ringland de overkapping van de A2 in Maastricht bekijken en legde naar aanleiding daarvan twee moties voor.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Oppositie verzet zich tegen komst van twee festivals

Schepen Rob Van de Velde (N-VA) werd gisteravond zwaar onder vuur genomen door de oppositie in de gemeenteraad. Twistappel was het convenant rond de festivals op de Middenvijver. “De schepen schoffeert mensen”, zei Toon Wassenberg (sp.a).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op vraag van Groen zal studiebureau Antea vanavond op de Antwerpse gemeenteraadscommissie mobiliteit een toelichting geven bij het Plan-MER voor de Oosterweelverbinding.
 Na de toelichting krijgen commissieleden ruim de tijd voor vraag en antwoord.
 
Freya Piryns, gemeenteraadslid voor Groen, is voorzitter van deze commissie en zal het debat in goede banen leiden.
 
Wouter Van Besien, eveneens gemeenteraadslid voor Groen, heeft een hele resem vragen voorbereid: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Na vijftien jaar het reilen en zeilen in het stadhuis te volgen, heb ik geleerd dat er wel eens water in de wijn moet worden gedaan. Dat een politicus soms moet inbinden om later een grotere slag te kunnen slaan.

Misschien klinkt het naïef, maar ik geloof toch nog dat politici het beste voor ogen hebben. Alleen maken ze het mij soms verdomd moeilijk om dat te blijven geloven.

Op de gemeenteraad lag een motie van sp.a voor om fietsers toe te laten het rode lichtte negeren als ze rechts willen afslaan. N-VA is tegen, maar coalitiepartners CD&V en Open Vld waren voor.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Antwerpse gemeenteraad is gediscussieerd over de beslissing van de Vlaamse regering in het Oosterweeldossier. De kloof tussen de partijen bleef diep.

Meerderheidspartijen N-VA en CD&V verdedigden uitgebreid het Oosterweeltracé en benadrukten dat een oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsknoop dringend nodig is. Groen en PVDA+ vroegen meer informatie rond het alternatieve Meccanotracé en eisten dat het stadsbestuur expliciet bepaalde negatieve gevolgen van de Vlaamse keuze zou erkennen.

'Verder onderzoek niet nodig'

Pages