gevangenis

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vleugel nieuwe gevangenis blijft leeg door gebrek aan personeel 


 

Zeven maanden nadat de eerste gedetineerden er hun intrek hadden genomen, is de nieuwe gevangenis van Beveren nog steeds niet helemaal bevolkt. Er zijn te weinig cipiers om de 312 gedetineerden op te volgen. “Er staat nochtans volk genoeg klaar om cipier te worden”, zegt vakbondsman Robby De Kaey. “Alleen worden ze niet opgeroepen.”
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

10/04/2014) Eén van de speerpunten van het N-VA-verkiezingsprogramma bestaat uit een aangepast strafuitvoeringsbeleid, waarbij de nadruk komt te liggen op meer gevangenissen. Voormalig Vlaams ruimtelijk ordeningsminister Dirk Van Mechelen is alvast niet onder de indruk van de verkiezingsbelofte. Philippe Muyters had als minister van Ruimtelijke Ordening alle instrumenten in handen om de bouw van nieuwe gevangenissen mogelijk te maken. De resultaten zijn wel zeer miniem.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BEVEREN - Het actiecomité stRaten-generaal weerlegt de beschuldigingen van staatssecretaris Servais Verherstraeten in verband met de gevangenis van Beveren.

Staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) vindt dat de actiegroepen die ageren tegen de bouw van de Beverse gevangenis verantwoordelijk zijn voor de zes maanden vertraging en de 600.000 euro extra kosten voor de staatskas (zie Het Nieuwsblad van woensdag 16 januari).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beveren Staatssecretaris Verherstraeten reikt opnieuw de hand aan de actiecomités en vraagt om de Staat niet langer nodeloos op kosten te jagen.

In een arrest van de Raad van State van vrijdag stelt de Raad afstand van geding vast van de actiegroepen Abllo, Straatego en Ademloos in hun beroep tegen de milieuvergunning voor de gevangenis van Beveren. Na de verwerping van hun beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning is nu ook de procedure tegen de milieuvergunning definitief afgelopen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Langs de E17 worden de contouren van de gevangenis 'Poort van Beveren' stilaan duidelijk. De ruwbouw is zo goed als klaar. De laatste hand wordt gelegd aan montage van het dak van het inkomgebouw. Het administratief gebouwen en de cellenvleugel schieten goed op, daar zit de afwerking van het buitenschrijnwerk in de laatste fase. Het einde van de werken is gepland in januari 2014. Er loopt een klacht van diverse actiecomités, waaronder stRaten-generaal, bij Europa. De comités zijn tegen de inplanting pal op het Meccano-tracé, een alternatief voor de Oosterweelverbinding.

JEBE

Pages