groenboek

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vrijdag kwam de Vlaamse Regering naar buiten met het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het Groenboek bevat de belangrijkste krijtlijnen voor een nieuwe lange termijn beleidsvisie op de Vlaamse ruimtelijke ontwikkeling en is de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1997). Ondanks alle goede voornemens uit het RSV blijft de verharding en versnippering razendsnel toenemen, in de eerste plaats door ondoordachte woningbouw.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse Regering is bezig met de opmaak van een nieuwe lange termijn beleidsvisie op  ruimtelijke ontwikkeling, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het BRV wordt de opvolger van het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Een Groenboek met de belangrijkste krijtlijnen voor het BRV zou eind 2011 worden voorgesteld. Op basis van het maatschappelijk debat over het groenboek wordt een witboek opgesteld met de lange termijnvisie (2050) over de belangrijke strategische keuzes die Vlaanderen moet maken.