grondwettelijk hof

BRUSSEL, 6 oktober 2016 - De nieuwe omgevingsvergunning - in het bijzonder de uitholling van de Europese natuurtoets - is in strijd met het grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu en  het Europees recht. Dat is de conclusie van het Grondwettelijk Hof, dat zich in een arrest uitspreekt over over de argumenten van Natuurpunt, BBL, stRaten-generaal en Ademloos tegen de nieuwe omgevingsvergunning.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Het Grondwettelijk Hof tikt het Vlaams Parlement op de vingers omdat het de inspraakrechten van burgers beknot.

Concreet gaat het om een aanpassing van het Gemeentedecreet. Daarin was voorzien dat burgers zelf naar de rechter konden stappen als de gemeente het algemeen belang rond leefmilieu niet respecteert. Dat recht was ruim geformuleerd, dus werd er geregeld een beroep op gedaan. Voorbeelden zijn de Oosterweelverbinding of de Sinksenfoor in Antwerpen.