GRUP

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorig weekend lokte het Ringlandfestival maar liefst 15.000 mensen naar het park op het dak van de Craeybeckxtunnel: een duidelijke oproep aan de nieuwe Vlaamse regering om de overkapping van de Antwerpse ring op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Op deze symbolische locatie trad een hele resem artiesten gratis op, om zo de vraag naar de overkapping van de Antwerpse Ring te ondersteunen. Met de opbrengst van de drank- en eetstandjes zal Ringland verder studiewerk financieren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Opgelet iedereen, laat je niet in de war brengen door de informatie op de websites van de overheid. Inmiddels geeft men bij de Vlaamse administratie, die het openbaar onderzoek organiseert, de actiegroepen gelijk. 'Het is juist dat er tijdens het Openbaar Onderzoek over alle aspecten van het GRUP bezwaren ingediend kunnen worden', stelt Mie Van den Kerchove van Ruimte Vlaanderen. Dus ook over het tracé.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De deputatie van Oost-Vlaanderen stelt de provincieraad eind juni voor om het gewijzigde GRUP Oosterweelverbinding ongunstig te adviseren. Maandag ging het openbaar onderzoek van start.

Volgens de deputatie ontbreekt er echter een grondige studie naar de effecten van de Oosterweelverbinding op de verkeersafwikkeling in het Waasland en de Gentse regio, zowel voor lokaal verkeer als voor (internationaal) vrachtvervoer en haventrafieken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van 16 juni tot en met 14 augustus 2014 kunnen burgers voor het eerst sinds de volksraadpleging van 18 oktober 2009 formeel bezwaar aantekenen tegen de door de Vlaamse regering geplande Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. Ademloos 2070, Ademloos en stRaten-generaal dienen een collectief bezwaarschrift in. Jij kunt dit bezwaarschrift tekenen. Jouw handtekening - en die van al je vrienden en familie - zijn een sterk signaal naar stad en Vlaanderen. Bekijk hier hoe je te werk kunt gaan:

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos
18 juni 2014

BAM misleidt deelnemers aan inspraakprocedure en legt bom onder Oosterweel-GRUP

Actiegroepen protesteren bij start openbaar onderzoek GRUP Oosterweel tegen oproep van BAM om geen bezwaarschrift in te dienen waarin wordt verwezen naar alternatieve tracés

Met een dergelijke oproep gaat BAM in tegen zowel de Europese plan-MER-richtlijn, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Europese Verdrag van Aarhus als het Vlaamse Milieubeleidsdecreet (il faut le faire)

Pages