GRUP

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Het openbaar onderzoek gestart naar het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Oosterweel is maandag gestart. Het Antwerpse stadsbestuur adviseert positief, de provincie Oost-Vlaanderen negatief. 
 

Het openbaar onderzoek is gisteren gestart en loopt tot 14 augustus.  In die periode kan elke inwoner vragen stellen, bezwaren formuleren of alternatieven voorstellen.
 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De deputatie van Oost-Vlaanderen stelt de provincieraad eind juni voor om het gewijzigde ontwerp gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding ongunstig te adviseren. Vandaag gaat het openbaar onderzoek over het nieuwe GRUP van start.


 

In 2006 stelde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding definitief vast. Met het gewijzigde GRUP wordt rekening gehouden met het in februari goedgekeurde nieuwe tracé.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

StRaten-generaal betreurt dat de Vlaamse regering vrijdag het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de Oosterweelverbinding voorlopig heeft vastgelegd. Volgens de Antwerpse actiegroep kan het niet dat de donderdag door het Vlaams Verkeerscentrum gepresenteerde doorrekening van het Meccanotracé met gedifferentieerde tolheffing niet binnen de MER-procedure en door de bevoegde dienst gebeurde.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

vrijdag 4 april 2014
 
Vandaag heeft de Vlaamse Regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de Oosterweelverbinding voorlopig vastgesteld. Deze beslissing is de volgende stap in de realisatie van het project nadat de Vlaamse regering op 14 februari gekozen had voor het Oosterweel-tracé. Zij engageert zich er ook toe om alle milderende maatregelen en flankerend beleid vermeld in het plan-MER, in beleidsbeslissingen om te zetten.

Pages