GRUP

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nog voor de realisatie van de Oosterweelverbinding zullen acht alternatieven bijkomend onderzocht worden. Dat gebeurt in het kader van de opmaak van een nieuw plan-milieueffectenrapport (plan-MER) voor het project. Behalve het Oosterweeltracé van de regering (dat de ring sluit via een tunnel onder de Schelde en onder de haven) en het noordelijkere Meccanotracé van de actiegroepen wordt onder meer een tunnel dwars onder Antwerpen onderzocht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Maanden, zelfs jaren later dan gepland heeft de Vlaamse regering vrijdag dan toch het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het zeehavengebied Antwerpen in een voorontwerp goedgekeurd.

Voor wie het dossier na al die tijd wat uit het oog verloren was: met dat ontwerp krijgt de Antwerpse haven, na de pijnlijke ervaringen met de aanleg van het Deurganckdok, eindelijk de rechtszekerheid die ze al zo lang vraagt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor her GRUP Afbakening Antwerpse Haven. Daarvoor moeten volgens de Vlaamse Regering de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg en "57 inwoners" noodgedwongen verdwijnen.

In werkelijkheid gaat het echter om een uitbreiding met méér dan 1500 ha (een oppervlakte die overeenkomt met de binnenstad van Antwerpen binnen de grote Ring).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voor de realisatie van de Oosterweelverbinding zullen acht alternatieven verder onderzocht worden. Dat gebeurt in het kader van de opmaak van een nieuw plan-milieueffectenrapport (plan-MER) voor het project.

Naast het Oosterweeltracé van de regering en het Meccanotracé van de actiegroepen wordt onder meer een tunnel dwars onder Antwerpen onderzocht. Zo meldt de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beveren-Waas (9120) Twee gehuchten in Beveren, Ouden Doel en Rapenburg, met in totaal 57 inwoners moeten binnen de zeven jaar wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Dat is het gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering rond het plan dat de ruimtelijke ontwikkeling van de haven vastlegt. "Het algemeen maatschappelijk belang primeert hier op het individuele belang", zo motiveert Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters de beslissing.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op mijn vraag heeft Vlaams minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters vandaag in de plenaire vergadering toegegeven dat een wijziging van de bouwvergunning voor de gevangenis te Beveren binnen dezelfde bouwzone binnen de drie à vier maanden rond kan zijn. Dirk Peeters: “Dit is goed nieuws voor al wie effectief op zoek gaat naar de beste oplossing voor de Antwerpse mobiliteit. Als dit ook effectief de doelstelling is van de Vlaamse regering, dan past ze de bouwvergunning aan zodat het Meccano-tracé alsnog als volwaardig alternatief onderzocht kan worden.”

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Terwijl de eerste werfketen vandaag is aangekomen op de bouwsite van de nieuwe gevangenis in Beveren, werd er ook over gepraat in het Vlaams parlement. Staatssecretaris Verherstraeten had vorige week op atv gezegd dat het drie jaar zou duren om de omstreden gevangenis 50 meter verderop te kunnen vergunnen, zodat het alternatieve Meccanotracé voor de Oosterweel nog mogelijk zou zijn. Anderen zeggen dat zoiets slechts drie maanden in beslag zou nemen. Vlaams minister Muyters, die weet het zelf duidelijk ook niet goed.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

REGIO. De bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren kan binnen twee à drie weken starten. Dat liet het kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege weten. De minister leverde de definitieve milieuvergunning af.

Daarmee staat het licht op groen voor de start van de bouwwerken en komt er een einde aan de oplopende vergoedingen die de federale overheid diende te betalen. De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos spreken van een sabotage-actie om het Meccanotracé, als alternatief voor het sluiten van de Antwerpse ring, uit te sluiten. 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wie graag meer informatie heeft over de plan-MER voor de Oosterweelverbinding kan deze bekomen op de tentoonstelling in het OC 't Waaigat in Burcht op 5 december van 16 tot 21 uur. Het dossier kent reeds een lange voorgeschiedenis. Vooral tegen de "Lange Wapper" is weerstand gerezen met als gevolg een volksraadpleging in Antwerpen, waarin een meerderheid zich tegen het viaduct uitsprak.

 (nvdr, het was wel degelijk tegen het BAM-tracé waartegen een meerderheid zich uitsprak:)

 

Pages