GRUP

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Doel: Havenuitbreiding bedreigt omgeving volgens actiegroep

Actiecomité Doel 2020 gaat alles uit de kast halen om om de plannen voor de uitbreiding van de Antwerpse Haven een halt toe te roepen. Ze zijn verbolgen over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat voorlopig is vastgesteld. De Vlaamse Regering voorziet een uitbreiding van meer dan 1500 hectare op Linkeroever. Verschillende gehuchten in Doel staan daardoor op de helling, maar tegen die plannen heeft de gemeente Beveren al bezwaar ingediend.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaamse regering maakt in spoedtempo eventuele aanleg van alternatief voor gecontesteerde Oosterweelverbinding bouwtechnisch onmogelijk

Besluitvorming in dossier van gevangenis tart alle verbeelding en is provocatie aan het adres van allen die ijveren voor constructief overleg en correcte inspraakverlening

 

‘Deze bouwaanvraag goedkeuren ware politieke moord met voorbedachten rade op het alternatieve Meccanotracé’

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De ondertunneling van de R11 of Krijgsbaan zal in combinatie met het Meccanotracé tot de beste resultaten leiden voor de Antwerpse mobiliteit. Tot die conclusie komen de actiegroepen stRaten Generaal en Ademloos, na het bestuderen van de nieuwe studie die het actieplatform Forum 2020 tien dagen geleden voorstelde. Toch lijkt het erop dat de Vlaamse regering nog steeds geen gehoor wil geven aan dat Meccano plus-tracé.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het “bulletin van aanbestedingen” vandaag 23/2/2011 verschenen:
 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Bulletin der Aanbestedingen Nr 49 van 23 februari 2011 Publicatie nr. 503520

 

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De stad Antwerpen sleept de Vlaamse overheid voor de rechter. Reden is de goedkeuring van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) op 19 juni. In de tekst van dat plan is het woord ‘maximum’ op mysterieuze wijze veranderd in ‘minimum’. En dat kan verregaande gevolgen hebben. Het GRUP dat op 19 juni door de Vlaamse regering werd goedgekeurd zet de deur open voor de bouw van nieuwe shoppingcentra aan het voormalige postsorteercentrum X in Berchem en in het nieuwe voetbalstadion op Petroleum Zuid in Antwerpen.

'Maximum'

Pages