kosten-batenanalyse

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Humo 3735 hekelt Kris Peeters de traagheid van de democratische besluitvorming, en valt hij personen en organisaties aan die gebruik maken van wettelijke procedures. Die procedures zijn er deels gekomen onder druk van de Europese Unie, en dienen om de burger tegen willekeur te beschermen. Peeters gaat voorbij aan het gegeven dat in een aantal dossiers niet alleen actiegroepen, maar ook ernstige studiebureaus soortgelijke conclusies bereiken over zijn beleid. Dat blijkt bijzonder pijnlijk in drie dossiers rond mobiliteit en economische ontwikkeling.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hij stelde, vond de overheid, te veel vragen. Als straf verliest hij nu zijn grondrecht op informatie. Dit is het verhaal van Peter Verhaeghe uit Diest. 'Een politicus die veel vragen stelt, is een goed politicus. Een burger die hetzelfde doet, wordt veroordeeld.'

We beloven commotie, straks. Maar eerst, om dit verhaal te kaderen, een lange inleiding. Dit stuk gaat vooral over artikel 32 van de grondwet. Geen vrees voor saaiheid evenwel: er zitten genoeg ingrediënten in waar Kafka wis en zeker jaloers op zou zijn geweest. Misschien ook op ons hoofdpersonage.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de economische rubriek van De Standaard trok Stef Proost, transporteconoom van de KULeuven, op zaterdag 14 januari van leer tegen de ecopremie en tegen zuinige wagens. Dat er betere alternatieven zijn voor de ecopremie trekken we niet in twijfel. Maar zijn pleidooi voor een verbod op zuinige wagens vertrekt van een eenzijdige kosten-batenanalyse en raakt kant nog wal.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Grond draait de filosoof Jan-Hendrik Bakker een kluit aarde om en wederom. Het resultaat is een fascinerende reeks bespiegelingen over 'grond' in al zijn betekenissen.

 

De Nederlandse filosoof en journalist Jan-Hendrik Bakker heeft met Grond een bijzonder eigenaardig en origineel boek geschreven. Het is op het eerste gezicht een wat chaotische collectie reportages en essays die betrekking hebben op de overkoepelende titel, maar dan wel in zeer uiteenlopende betekenissen.