lawaaioverlast

Het gemeentebestuur en de milieuraad van Zwijndrecht willen een snelheidsverlaging tot 90 km per uur op de E17 en de E34. Minister van Mobiliteit Ben Weyts wil daar niet op ingaan.


In een gezamenlijke brief vroegen het gemeentebestuur van Zwijndrecht en de milieuraad op 24 april aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een snelheidsverlaging voor de E17 en de E34. Een week geleden kregen ze nul op het rekest.

Morgen, 19 september 2015, is het exact 42 jaar geleden dat in Mortsel – onder auspiciën van het gemeentebestuur en onder bescherming van en met introductie van de toenmalige CVP burgemeester Amssoms – de Actie Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld van Deurne werd opgericht.  Wie er bij was herinnert zich nog dat we toen via een onderaardse gang vanuit het politiebureel naar de gemeenteraadszaal zijn moeten gaan. Doordat Freddy Van Gaever (vroeger Delta Air Transport later Vlaams Blok) een paar bussen vol Vikings (studentenclub) had ingehuurd om onze waanzin aan te tonen.

Het Antwerpse stadsbestuur wil de Ring op een aantal strategische plaatsen overkappen, zonder het verkeerssysteem te wijzigen.

Ringland en Groen kraken studie overkapping Antwerpse Ring 

Het stadsbestuur van Antwerpen wil de Ring overkappen zonder het verkeerssysteem te wijzigen. “Een historische vergissing”, vinden Peter Vermeulen (Ringland) en Wouter Van Besien (Groen).

Het Theater aan de Stroom zat goed vol met buurtbewoners die meer wilden weten over het hoe en waarom van Summerfestival. FOTO WIM HENDRIX

Linkeroever -  Actiecomité Red de Middenvijver waakt op Summerfestival met ‘impactmeter’ 

Het actiecomité Red de Middenvijver wil de impact van Summerfestival gedetailleerd in kaart brengen en heeft een tool ontwikkeld waarmee overlast online kan worden gemeld.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dat Antwerpen niet de stilste plek van het land is wisten we natuurlijk al. En dat Antwerpenaren soms wat minder drukte om zich heen willen, is evenmin nieuws. Mensen, ook als ze in de stad wonen, hebben behoefte aan af en toe wat rust. Ver weg van het getoeter, geraas en gescheur van het schijnbaar onophoudende verkeer dat deze stad dagelijks te slikken krijgt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Graag had ik gereageerd op de lezersbrief van Dhr. Herman De Ploey in de krant van 8 oktober jl. van Gazet van Antwerpen. Onder de titel 'Overkapping van Antwerpse Ring is geen oplossing' verkondigt hij een aantal stellingen die toch op zijn minst enige correctie behoeven. Waar hij stelt dat tunnels de vervuiling vasthouden ten nadele van de gebruikers ervan en zelfs energieverlies veroorzaken vanwege de ventilatie, gaat hij voorbij aan recente ontwikkelingen binnen de tunnelbouw.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nieuw-Zurenborg
District stuurt project terug naar af

Na jaren van studies en discussies komt er totaal nieuw ontwerp

Met het project Nieuw-Zurenborg wil de stad een nieuw, gemengd woongebied realiseren. Meermaals werden de plannen bijgestuurd, al jaren sleept het project aan. Districtsvoorzitter Chris Anseeuw zegt nu dat binnenkort vertrokken wordt van een totaal nieuw ontwerp.