Lobroekdok

220.000 kubieke meter verontreinigd slib zal het komende jaar  worden verwijderd uit het Lobroekdok en ook 17 scheepswrakken worden uit het water gehaald. Want vanochtend is er gestart met de sanering van dat dok langs het Sportpaleis in Antwerpen. Die werken horen bij de voorbereiding voor de aanleg van de Oosterweel-tunnels, en kosten ruim drie miljoen euro.

Tags: 

Er wordt amper rekening gehouden met ons, dat zeggen buurtbewoners van de Antwerpse Wijk Den Dam. Ze zijn niet te spreken over het voorontwerp van de ontwikkeling van hun wijk. Door de geplande bouw van woonblokken tot 17 verdiepingen hoog vrezen ze voor een onleefbare bevolkingsdichtheid in hun wijk. Ook het feit dat de speelpleintjes voor kinderen gepland zijn in de buurt met de hoogste luchtvervuiling, kan op weinig begrip rekenen.

 

afbeelding

Voor een deel van de eigenaren van schepen in het Lobroekdok dreigt een procedure. Zes van hen hebben nu zelf een advocaat.

 Van de ongeveer 25 schepen die nog in het Lobroekdok liggen, kunnen er binnenkort acht naar het Kempisch Dok verhuizen. Een stuk of vijftien scheepseigenaren zoeken nog een plek. Ze zijn in gesprek met de BAM, die in de loop van dit jaar begint met de sanering van het dok, maar voorlopig levert dat nog niet veel op.

afbeelding

Er liggen nog steeds dertien schepen in het Lobroekdok waarvan de eigenaars niet weg willen. Bij vier schepen zijn de eigenaars zelfs spoorloos verdwenen, ondanks oproepen en advertenties. Op termijn komen de Oosterweel-tunnels in het Lobroekdok te liggen voor het rondmaken van de Antwerpse Ring en daarom moeten alle schepen er weg. Als de eigenaars zich niet melden, worden de wrakken weggesleept en verschroot.

De BAM overweegt nu gerechtelijke procedures op te starten.

(SCA)
Het Laatste Nieuws 29-01-2015

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met een investering van 60 miljoen euro kan het Oosterweeltracé al op twee plaatsen worden aangepast om een overkapping mogelijk te maken.

De Vlaamse regering blijft vastbesloten om de beslissing rond Oosterweel uit te voeren. De invloed van de nieuwe Europese boekhoudkundige regels (DS 12 september) op de timing van het project blijft onduidelijk. Maar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat de financieringsperikelen ook gelden voor eventuele alternatieven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Om het capaciteitsprobleem aan scholen in Antwerpen op te lossen, overweegt het stadsbestuur om een schoolboot te bouwen. Als alles vlot verloopt zouden de eerste kleuters in september 2013 daar naar school kunnen gaan.

Het tekort aan scholen zet het Antwerpse stadsbestuur aan om enige creativiteit voor de dag te leggen. De schoolboot bestaat uit een vlottende constructie waarop een gebouwtje kan worden gebouwd.