luchtkwaliteit

Is de noodtoestand een noodzakelijk instrument om de terreurdreiging in ons land het hoofd te kunnen bieden? Het debat over die kwestie was de voorbije weken alomtegenwoordig. Nochtans ga ik mij daarover binnen het bestek van deze bijdrage niet uitspreken. Niet omdat ik een en ander niet interessant zou vinden, maar omdat ik denk dat er andere, minstens even dringende kwesties zijn.

Zürich investeert zwaar in groene daken en hernieuwbare energie. FOTO STAD ZÜRICH

Bestuur en bevolking leveren al sinds jaren negentig inspanningen 

 

Het Zwitserse Zürich heeft een uitermate duurzame stadsplanning, openbaar vervoer dat in 96% van de gevallen stipt rijdt en steeds meer parken en andere groene ruimten in en rond de stad. Dat levert Zürich lof op uit binnen- en buitenland.
 

Uit een internationaal onderzoek in honderd steden blijkt dat Zürich er het best uitkomt als duurzame en groene stad. Antwerpen zit, zoals dinsdag al in deze krant te lezen was, in de middenmoot.
 

We zijn goed opgeleid, verdienen goed en hebben een goed evenwicht tussen werk en privé. Dat blijkt uit de laatste Better Life Index van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De werkzaamheidsgraad, maar vooral de luchtkwaliteit zijn werkpunten.

De OESO is een samenwerkingsverband waarin 34 (veelal welvarende) landen hun sociaal en economisch beleid bestuderen en coördineren. De jaarlijkse Better Life Index is de bekendste publicatie. Wat zijn de conclusies?

De lucht in Europa wordt schoner. De EU-landen beloven hun nationale plafonds voor de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen. Daarmee verwachten ze het aantal vroegtijdige sterfgevallen door vervuilde lucht in 2030 bijna te hebben gehalveerd ten opzichte van nu.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) is blij met het resultaat. “We zorgen met deze afspraak voor een flinke gezondheidswinst.” Volgens haar is luchtvervuiling “een sluipmoordenaar die jaarlijks voor honderdduizenden doden zorgt”, meldt de Volkskrant.

Bezoekers zoeken hun straat op het stippenbord dat de meetresultaten weergeeft van het onderzoek naar de luchtkwaliteit in Antwerpen. - Klaas De Scheirder

Regen kan 14.000 Ringland-fans niet stoppen 

De luchtkwaliteit in Antwerpen is slecht, maar verschilt sterk van straat tot straat. Dat bleek bij de eerste voorstelling van de Curieuzeneuzen-meting op het Ringland-festival. Ondanks enkele heftige regenbuien kwamen naar schatting 14.000 mensen naar de derde editie van het festival. De organisatie haalde er meteen de eerste 6.874 handtekeningen op voor een nieuw referendum over de Oosterweelverbinding.

 

Vlaanderen haalde in 2015 heel wat Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit. Maar er was wel een overschrijding voor lood en stikstofdioxide. De streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel werden overschreden in regio’s met metaalindustrie. Naar gezondheid toe vormt vooral fijn stof, ozon en zwaveldioxide een probleem.

 

Vergeleken met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie is:

Pages