luchtkwaliteit

ANTWERPSE OMA PLEIT VOOR BETERE LUCHTKWALITEIT IN STAD 

De Antwerpse Leona Maes (75) heeft gisteren vijf minuten spreekrecht gekregen in het Europees Parlement. Ze vroeg aandacht voor de luchtkwaliteit in de stad. Dat ze met haar verzoekschrift om een verdere uitbreiding van het Antwerpse wegennet tegen te gaan, waarschijnlijk van een kale reis zal terugkomen, deert haar niet. "Burgers moeten voortdurend signalen geven dat ze bezorgd zijn over de gang van zaken."

Curieuzeneuzen 

 
Slechts vijf procent van de deelnemers aan het onderzoeksproject naar luchtkwaliteit Curieuzeneuzen denkt dat de luchtkwaliteit in eigen straat goed is.
 

Dat blijkt uit een bevraging door het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (Hiva-KU Leuven). Zo’n 75 procent van de 2.000 deelnemers aan het CurieuzeNeuzen-project deed mee. Het zijn bewoners die de afgelopen vier weken een bord met meetsensoren aan hun gevel hingen.
 

U kan er nog moeilijk naast kijken in Antwerpen: de Curieuzeneuzen meetstations. De kartonnen borden met plastic buisjes hangen vanaf vandaag een maand lang aan de gevels van 2.000 gebouwen. Ze zullen de hoeveelheid schadelijke koolstofdioxide meten. Ringland, de stad en de universiteiten van Brussel en Antwerpen willen op die manier straat per straat in kaart brengen hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit.

 

Een team van NASA-wetenschappers heeft veranderingen in de wereldwijde luchtkwaliteit onderzocht tussen 2005 en 2014. Een van de gassen die gemeten werd is stikstofdioxide, een belangrijk bestanddeel in luchtvervuiling. De Verenigde Staten en Europa verminderden hun uitstoot van stikstofdioxide tot wel 50%

Door Malou ten Have

Pages