luchtkwaliteit

Een lage-emissiezone op Linkeroever invoeren is gewoon absurd

Luchtkwaliteit

Te weinig nut en te veel onnodige kosten volgens huisarts en Pvdagemeenteraadslid Dirk van Duppen 

PVDA-gemeenteraadslid Dirk Van Duppen stelt zich vragen bij de invoering van de lageemissiezone op Linkeroever. “Het effect zal er minimaal zijn”, zegt hij. “Bovendien zijn de retrofit-roetfilters voor oude wagens niet efficiënt en zijn het verloren kosten.”

Het rapport behandelt de meetgegevens van de verschillende Vlaamse luchtmeetnetten in 2014. De cijfers bevestigen dat de Vlaamse luchtkwaliteit stelselmatig verbetert. Vlaanderen haalt in 2014 voor heel wat stoffen de Europese doelstellingen. Het maximaal toegelaten aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor fijn stof werd voor het eerst op alle Vlaamse meetplaatsen gerespecteerd.

Vandaag, 16 december, komen de Europese Ministers van Milieu in Brussel samen om te discussiëren over de uitstootnormen voor auto's die tot 2030 zullen gelden. Het is de eerste keer sinds het Volkswagenschandaal dat vertegenwoordigers een bijeenkomst organiseren waarbij luchtkwaliteit bovenaan de agenda staat. BRAL voerde er actie voor strengere regels en een betere luchtkwaliteit.

 

 

 
 Borgerhout 

 Het districtsbestuur van Borgerhout nodigt vandaag, dinsdag 17 november, de inwoners uit op een infotentoonstelling over de luchtkwaliteit in het district. De tentoonstelling loopt in samenwerking met diverse, andere instanties zoals de Vlaamse Milieu Maatschappij. Experten van de verschillende diensten zijn aanwezig om op alle vragen te antwoorden.
 

 Bezoekers komen ook te weten wat de Vlaamse en de stedelijke overheid doen om de kwaliteit van de lucht te verbeteren.
 

Frans Fierens is expert luchtkwaliteit bij de intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. Hij schrijft dit stuk in eigen naam.

Dat bijna alle dieselwagens te veel schadelijke stikstofoxides (NOx) uitstoten in realistische rijomstandigheden is geen nieuws meer. Om dit aanslepende probleem aan te pakken stelde de Europese Commissie een nieuwe testprocedure voor. De uitstoot van wagens zou niet meer alleen in het labo gemeten worden, maar vanaf 2017 ook op de baan.

 

Europa beslist morgen over nieuwe uitstootplafonds voor vervuilende stoffen. Antwerps onderzoek suggereert ondertussen alternatieve meetmethodes.

Het Europees Parlement beslist morgen over strengere nationale uitstootplafonds voor vervuilende stoffen. Een wisselmeerderheid keurde in de bevoegde commissie strakkere normen goed dan de Europese Commissie zelf had voorgesteld. Maar de stemming was nipt. Ongetwijfeld wordt er vandaag nog zwaar gelobbyd om de plafonds weer wat te verlagen. Vooral bij de EVP ligt de discussie moeilijk.

De openbare vervoermaatschappij De Lijn zet op Antwerpse stadslijnen binnenkort alleen nog bussen in die voldoen aan de Europese normen voor lage-emissiezones. Dat moet onder meer de luchtkwaliteit in de stad ten goede komen.

Dit najaar stelt de stad Antwerpen een lage-emissiezone (LEZ) in binnen de Ring en op een deel van Linkeroever. Zo wil de stad op die plaatsen vervuilende wagens weren en de luchtkwaliteit verbeteren.

Pages