MAASTRICHT

Voor Maastricht is het geen droom meer: de 'weg van de schande' is er na vijf jaar werken overkapt, de tunnels zijn gisteravond opengegaan.
'Je mag het niet alleen voor de auto oplossen, want dan blijven de andere problemen bestaan. Het kan dan wat duurder zijn, maar je kunt je stad niet kapot laten gaan', houdt de Maastrichtse wethouder van Mobiliteit ons voor. 'Als de politiek de overtuiging heeft de stad te willen redden, of dat nu om Maastricht gaat of om Antwerpen, dan is alles mogelijk.' 

 

Het begon de wethouder en de directeur van het projectbureau A2 Maastricht wel op te vallen. De afgelopen jaren kwamen er behoorlijk veel Belgen kijken naar de grote werf in Maastricht om de A2 onder de grond te krijgen. Van Hilde Crevits tot Koen Kennis en Peter Vermeulen. Niet zo verwonderlijk, want Antwerpen is ook al sinds 1996 bezig om iets te doen aan het verkeersinfarct. En sinds de burgerbewegingen actief werden, is Ringland een woord geworden dat de Antwerpse Van Dale gemakkelijk zou halen.
 

Antwerpse Ring

“Nog niet klaar en nu al een succes.” Dat lazen we op maandag 6 juni in de Belgische krant Het Laatste Nieuws. In ons buurland gaat de stad Antwerpen ook een deel van de Ring overkappen. En ook hier is de insteek veel breder dan alleen mobiliteit. Leefbaarheid, stadsontwikkeling en gezondheid vormen in Antwerpen ook een uitdaging. Onze Groene Loper en de dubbellaagse tunnel, die lokaal van doorgaand verkeer scheidt, worden aangehaald als een inspirerend voorbeeld voor Antwerpen.

Het programma Maastricht Bereikbaar heeft in de periode 2012-2014 2.200 dagelijkse spitsmijdingen behaald in de ochtendspits op belangrijke wegen in en om de stad. Mede hierdoor zijn de files en het autoverkeer in de regio niet toegenomen. Zonder het programma zou het autoverkeer in de regio met minimaal 3 procent zijn toegenomen. Dit blijkt uit een evaluatie van het eerste Beter Benutten programma uitgevoerd door Maastricht Bereikbaar tussen 2012-2014.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De districtsraad stemde unaniem in met een voorstel om een aantal deskundigen inzake overkapping van autosnelwegen uit te nodigen.

Districtsraadslid Aziza Falki (PVDA+) stelde donderdag in de districtsraad voor om deskundigen van Ringland en de Groene Loper in Maastricht uit te nodigen. De Groene Loper in Maastricht is een 5 km lang groen park bovenop de A2, een van de drukste snelwegen van Nederland.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag vrijdag 10 oktober ben ik met Ringland op bezoek geweest in Maastricht. Daar loopt één van de drukste Nederlandse snelwegen los door de woonwijken. De oplossing is een tunnelcomplex met twee kokers onderaan voor doorgaand verkeer, twee daarboven voor bestemmingsverkeer. Daar bovenop komt een kilometers lang park met 2000 lindebomen, met beiderzijds één baanvak voor louter lokaal verkeer en 30.000 m2 nieuwe ruimte voor de bouw van nieuwe woningen, kantoorgebouwen,  detailhandel en horeca.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag vrijdag 10 oktober ben ik met Ringland op bezoek geweest in Maastricht. Daar loopt één van de drukste Nederlandse snelwegen los door de woonwijken. De oplossing is een tunnelcomplex met twee kokers onderaan voor doorgaand verkeer, twee daarboven voor bestemmingsverkeer. Daar bovenop komt een kilometers lang park met 2000 lindebomen, met beiderzijds één baanvak voor louter lokaal verkeer en 30.000 m2 nieuwe ruimte voor de bouw van nieuwe woningen, kantoorgebouwen,  detailhandel en horeca.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Twee tunnels boven elkaar met daarop groen en bebouwing

Ringland stelde vrijdag zijn nieuwe plannen voor. Blikvangers: een onderzoek naar crowdfunding en een bezoek met politici aan een vergelijkbaar project voor ondertunneling in Maastricht.

Op 10 oktober wil Ringland met geïnteresseerde politici een bezoek brengen aan Maastricht. Daar vormt de Koning Willem-Alexandertunnel, de overkapping van de A2, een project dat vergelijkbaar is met Ringland.

Pages