maatschappelijk draagvlak

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Humo 3735 hekelt Kris Peeters de traagheid van de democratische besluitvorming, en valt hij personen en organisaties aan die gebruik maken van wettelijke procedures. Die procedures zijn er deels gekomen onder druk van de Europese Unie, en dienen om de burger tegen willekeur te beschermen. Peeters gaat voorbij aan het gegeven dat in een aantal dossiers niet alleen actiegroepen, maar ook ernstige studiebureaus soortgelijke conclusies bereiken over zijn beleid. Dat blijkt bijzonder pijnlijk in drie dossiers rond mobiliteit en economische ontwikkeling.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Belgen willen absoluut geen ecocombi’s of supertrucks op hun wegen, zo blijkt uit een onderzoek[1]bij 1000 Belgen. Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Komimo, de koepel van duurzame mobiliteitsverenigingen, en de Belgische milieuverenigingen BBL, IEW en Greenpeace, blijkt dat 87,8% van de Belgische bevolking (86,2% van de Vlaamse bevolking) tegen de algemene invoering van Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV’s) is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een grote meerderheid van de Vlamingen is bezorgd over het verdwijnen van de open ruimte op het platteland. Dat blijkt uit een enquête waarin gepeild werd hoe Vlaanderen er in 2050 zal uitzien. 77 procent van de ondervraagden hoopt verder dat werk, sport, scholen en winkels dan dichter bij huis kunnen én rekent erop dat de auto minder dominant zal zijn door grote investeringen in het openbaar vervoer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen wordt in 2050 een paradijs. Tenminste als we de wensen van de Vlamingen, zoals die blijken uit een grootschalige enquête van het departement Ruimtelijke Ordening, ook uitvoeren. Want maar liefst 62 procent vindt dat winkels, kantoren en scholen zo veel mogelijk aanwezig moeten zijn in woonwijken om verplaatsingen tot een minimum te beperken. Een overweldigende 77 procent vindt dat winkels, werk, sport en scholen gelegen moeten zijn op wandel- of fietsafstand.