Manu Claeys

KatoenNatie neemt de groep Langen nabij Maastricht in Nederland over. Het havenbedrijf verhuist een deel van zijn logistiek daar naartoe. Omdat het dichter tegen Duitsland ligt, maar vooral omdat het vrachtverkeer in de Waaslandhaven alsmaar moeilijker wordt. CEO Fernand Huts hekelt ook de Wet Major. Door diensten voor webwinkels naar Nederland te verhuizen, moet hij geen havenarbeiders inschakelen.

 

afbeelding

"De regering houdt vast aan haar besluitvorming. Verder betekent dit niets", zegt Manu Claeys van de actiegroep stRaten- generaal. "Uit de openbare onderzoeken in aanloop van een bouwvergunning zal pas blijken wat de impact is voor Antwerpen. Volgende week dienen de actiegroepen klacht in bij de ombudsman om te wijzen op partijdigheid en fouten in het onderzoek. En dan is er nog de stilaan onoverzienbare berg van inbreuken op de voorbije procedures die we alle zullen aankaarten bij de Raad van State."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Manu Claeys van stRaten-generaal ziet in Hannover de ene na de andere groene ruimte en denkt daarbij aan Antwerpen. 'Wat hebben wij ons Antwerpen laten verstenen, over de jaren heen. Dat extra tiende district genaamd Ringland is werkelijk broodnodig. De Vlaamse regeringsonderhandelaars zijn zo vol van het 'Duitse model'. Zouden ze het over al die zuurstof voor de Duitse stedeling hebben en over het model dat dáárachter schuilgaat?'

 

Brief aan de Ringlanders

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De kans dat ooit een wagen dit Oosterweeltracé zal uitrijden, is bijzonder klein, denkt Low Impact Man Steven Vromman. 'Onze ministers hebben nog niet opgemerkt dat er nog een andere onderstroom in onze samenleving is: mensen die er genoeg van hebben steeds meer te werken en te consumeren voor steeds minder levenskwaliteit'

 

Pages