Manu Claeys

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

‘Het BAM-tracé van de regering komt als slechtste uit de test’, countert Manu Claeys van stRraten-generaal de conclusies van het MER. Nu het cijfermateriaal van de studie doorsijpelt, lezen ook wetenschappers en Groen andere conclusies.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eerst voor alle duidelijkheid: tv RoTS is niet de televisieomroep van de christelijke zuil. 'Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en al wat gij op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn.' (Matteüs 16, 13-20).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering verschuilt zich achter Europa in het Oosterweeldossier, dat zeggen critici in het dossier. Gisteren bleek na het gesprek tussen minister president Kris Peeters en Eurocommissaris Barnier dat er gewacht wordt op de studie naar de milieu effecten om te beslissen of Noriant een deel van het traject mag uitvoeren. Dat wachten worden oppositie en actiegroepen beu.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil niet praten over de Antwerpse mobiliteitsknoop omdat “het Milieu Effecten Rapport (MER) nog niet afgewerkt is”. Maar een eerste versie van het MER is op 8 november klaar en ondertussen zijn de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur achter de schermen echter druk doende met de voorbereidingen van de aanleg van het project dat hun voorkeur geniet op het zogenaamd BAM/ Oosterweel tracé.

Een update is dus wel degelijk aan de orde en Many Claeys van stRaten-generaal wil wél praten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Waarom schenkt het stadsbestuur havengronden aan BAM nog voor er duidelijkheid is over de milieueffecten van het BAM-tracé? Hoe zit het nu juist met de Oosterweelverbinding? BAM wil het doorgaand verkeer door de stad, terwijl stRaten-generaal het verkeer er zoveel mogelijk buiten wil houden. Waarom houden politici koppig vast aan het BAM-tracé, terwijl alle specialisten het afwijzen? We gaan ons geheugen even opfrissen bij Manu Claeys van stRaten-generaal.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

STILSTAND

Donderdag 27 juni 2013, 19.30 uur
Geuzenhuis (zuilenzaal),
Kantienberg 9
9000 Gent

Een gesprek over democratie en burgerparticipatie o.b.v. het boek "STILSTAND - Over machtspolitiek, betweterbestuur en
achterkamerdemocratie. Het Oosterweeldossier. " van Manu Claeys

 

Pages