meccano

Kort antwoord: 

Ja en nee. Variabele tol voor Meccano en Oosterweel Noord zijn achteraf gemeten. Maar onvolledig. Er ontbreken een hele hoop gegevens op welhaast strategisch gekozen plaatsen op de Ring, dus vergelijken is moeilijk. De metingen zijn bovendien uit het MER geweerd en weken geheim gehouden door alle kabinetten van de Vlaamse regering. Wij hebben nu - februari 2015 - de cijfers nog steeds niet. Maar wel de powerpoint (zie lang antwoord) die in het parlement is getoond. De resultaten voor Meccano zijn heel goed.

Nog belangrijker dan de verkeerscijfers: de metingen voor geluid en luchtkwaliteit ontbreken. Dit wil zeggen dat we vandaag nog steeds niet weten wat het verschil in gezondheid is tussen de tracés. En dient een MER daar niet voor?

 
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nergens ter wereld wisten medische wetenschappers beter te waarschuwen voor luchtvervuiling, meer bepaald fijn stof, dan in België. Toonaangevend Belgisch onderzoek bewees bovendien de link van deze onzichtbare, stille massamoordenaar met laag geboortegewicht, meer vroeggeboorte, verhoogde kans op beroertes en hartinfarcten, vernauwde bloedvaten...

België kent binnen Europa de hoogste sterfte door chronische bronchitis. België kent ook wereldwijd de grootste toename van borstkanker en longkanker, met vandaag al het absolute wereldrecord van borstkanker.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het Vlaams Parlement zorgde minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) donderdag voor een verrassing met een presentatie van een berekening voor de scenario's Meccano en Oosterweel-Noord met gedifferentieerde tol door het Vlaams Verkeerscentrum (VVC). Open Vld en Groen hadden daar enkele weken geleden om gevraagd, maar hun resolutie werd toen door de meerderheid weggestemd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag keurt de Vlaamse regering wellicht het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het BAM-tracé goed. Wat betekent dat? En wat zijn de actiegroepen en de politieke partijen nog van plan voor de verkiezingen?

Vlaamse regering beslist nog één keer over nieuwe Scheldekruising

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dat er in de financiële analyses van het Oosterweeltracé een lagere marge gehanteerd is voor de ‘niet in te schatten bouwkosten’, heeft alles te maken met het feit dat het tracé beter en meer gedetailleerd uitgewerkt is dan de alternatieven. Maar ook met dezelfde marge blijven de conclusies van de kosten-batenanalyse onverkort overeind. Dat is de reactie van beheersmaatschappij BAM op kritiek van oppositiepartij Groen.

Pages