meccano

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Morgen ligt het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Oosterweel op de tafel van de Vlaamse regering.

Die timing is wellicht maanden geleden al grondig voorbereid. Want als het GRUP wordt goedgekeurd, dan is daarmee de keuze voor het BAM-tracé nog voor de verkiezingen verankerd en dan moet de volgende regering er wel mee verder. Zo kunnen lange en moeilijke debatten aan de onderhandelingstafel na 25 mei worden vermeden.

Wie Oosterweel niet lust, kan maar beter wegblijven, zo luidt de glasheldere boodschap van CD&V en N-VA.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Forum 2020 vraagt aan de volgende Vlaamse regering om de derde Scheldekruising te laten voor wat die is, en de focus te verleggen op de aanleg van de A102 en een verbinding tussen de E17 en de Liefkenshoektunnel. Om alle Antwerpenaars te helpen om het hele debat te begrijpen, maakten ze een filmpje.

Luister naar Christian Leysen van Forum 2020:

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse actiegroep stRaten-generaal is er niet over te spreken dat de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) en studiebureau Antea "weinig verschil" zien tussen de overkappingsmogelijkheden van de Antwerpse ring bij het Meccano- en het Oosterweeltracé. "Bij Oosterweel betekent 'overkappen' het leggen van een deksel van honderd op honderd meter, met lage luchtkwaliteit en hoge barrièrevorming als gevolg", klinkt het.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

25 maart 2014“Het Oosterweel-compromis van de regering Peeters II ligt opnieuw onder vuur. Als de Vlaamse regering niet snel met concrete antwoorden komt op de vele vragen rond de haalbaarheid en de financierbaarheid van deze Oosterweelverbinding, gaan we terug naar af,” zo reageert Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen op de kritiek van het Rekenhof op het Oosterweel-compromis.

Pages