milieu

Go outside and take a long, deep breath. Do your lungs feel suitably refreshed? If you’re in any one of a growing number of cities, the answer to that question may well be ‘no’. According to the World Health Organization (WHO), a staggering 98% of large cities (those with more than 100,000 inhabitants) in low- and middle-income countries do not meet minimum air quality guidelines. The situation is better in high-income countries, but still, less than half of cities are up to standard.

De files in Vlaanderen worden steeds zwaarder en langer. Dat blijkt uit de jaarlijkse Verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum. In bijna alle maanden en op bijna alle snelwegen was er vorig jaar meer verkeer op de baan dan in 2014. De filezwaarte steeg met 2 tot zelfs 4 procent, naargelang het tijdstip en de plaats. Opvallend: het fileprobleem is niet groter geworden op plaatsen waar gewerkt is aan de weg.

afbeelding

Heeft de Vlaamse regering na Oosterweel opnieuw een monster losgelaten op Vlaanderen? Afgaand op de vele negatieve reacties op de goedkeuring van het shoppingcenter Uplace in Machelen lijkt het er wel op.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Mooi dat ons land allerlei klimaatverbintenissen aangaat, maar dan is het wel de bedoeling dat die beloften ook worden nagekomen. Alleen maar beweren dat we het goed doen, volstaat niet, zegt Hans Van Dyck. Het collectief Klimaatzaak drukt ons met de neus op de feiten.


Wat biodiversiteit betreft gaapt een wijde kloof tussen noodzaak en aanpak,’ bdw

Pages