milieu

Go outside and take a long, deep breath. Do your lungs feel suitably refreshed? If you’re in any one of a growing number of cities, the answer to that question may well be ‘no’. According to the World Health Organization (WHO), a staggering 98% of large cities (those with more than 100,000 inhabitants) in low- and middle-income countries do not meet minimum air quality guidelines. The situation is better in high-income countries, but still, less than half of cities are up to standard.

De files in Vlaanderen worden steeds zwaarder en langer. Dat blijkt uit de jaarlijkse Verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum. In bijna alle maanden en op bijna alle snelwegen was er vorig jaar meer verkeer op de baan dan in 2014. De filezwaarte steeg met 2 tot zelfs 4 procent, naargelang het tijdstip en de plaats. Opvallend: het fileprobleem is niet groter geworden op plaatsen waar gewerkt is aan de weg.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaamse regering stelt ons teleur

Als een nieuwe minister-president zijn eerste septemberverklaring uitspreekt, dan verwacht je toch iets meer begeestering dan wat we gisteren te horen hebben gekregen. Al is het maar één splijtende zin die de harten verwarmt en het geloof in de toekomst verankert. Zoals die van de Amerikaanse president John F. Kennedy, die bij zijn aantreden in januari 1961 zei: “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.”

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit is de inleidende tekst van Mathias Lievens en Anneleen Kenis voor het Gentse Feesten-debat met als thema: "Op weg naar de ecologische catastrofe en klimaatchaos".

 

Mathias Lievens

Anneleen Kenis

 

"Vandaag hebben we het al lang niet meer over de vraag hoe we klimaatverandering kunnen tegenhouden. Het gaat er nu om catastrofale klimaatverandering zoveel mogelijk te vermijden. Dat is het woordgebruik dat ook klimaatwetenschappers hanteren."

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Splijtzwam voor Vlaamse formatie

Een kilometerheffing doet het stadsverkeer met 8 procent dalen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het veelbesproken proefproject. Alweer een nieuwe kluif voor de Vlaamse onderhandelaars.

Acht weken lang werd het rijgedrag van bijna 1.200 proefpersonen opgevolgd via een gps-systeem. Daaruit blijkt dat rekeningrijden het autogebruik zou kunnen laten dalen met 5,5 procent. In de stad is het effect nog groter: tot acht procent. Dat staat te lezen in het voorlopige rapport dat Le Soir kon inkijken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op 29 mei was het drie jaar geleden dat in Wetteren een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid doorging: op een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen zouden de actievoerders planten vervangen door biologische soorten die net zo resistent zouden zijn. Met de actie wilden ze aanklagen dat de overheid zonder enig publiek debat voluit kiest voor het weinig duurzame agro-industriële landbouwmodel van de grote monoculturen, waarbij de ter discussie staande gentechnologie vooral tot gevolg heeft dat zaaigoed gepatenteerd en dus strikt eigendom van grote bedrijven wordt.

Pages