milieu

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse Regering heeft ontwerpactieplannen om het omgevingslawaai voor de agglomeraties Antwerpen en Gent te beheersen klaar. De Minaraad vermoedt dat het huidige beleid en de tussentijdse actieplannen niet zullen volstaan om de strategische doelstellingen te behalen. Hij focust in zijn unanieme advies vooral op het financieringsluik en op de koppeling met andere milieuthema's of beleidsdomeinen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Milieudefensie vreest dat door de nieuwe ring de Europese normen voor de luchtkwaliteit zullen worden overschreden. De huidige berekeningen voor de luchtkwaliteit houden namelijk geen rekening met het schrappen van de kilometerheffing. Deze maatregel moest voor minder wegverkeer zorgen. Meer auto's en vrachtwagens betekent meer uitstoot van CO2 en schadelijke uitlaatgassen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

We hebben in dit land een probleem met verkeersveiligheid en dat wordt er niet beter op met een staatssecretaris die een beleid voert dat er geen is. We weten allemaal dat het toenemend aantal wagens het grootste probleem is. Het beleid wijst echter de slachtoffers met de vinger en maakt geen aanstalten om te werken aan duurzame oplossingen voor de verkeersveiligheid.

Schoolkinderen verplichten om met fluojasjes naar school te gaan. Er worden immers nogal wat kinderen op weg van en naar school aangereden door wagens.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Je zal maar je dak goed geïsoleerd hebben of er zonnepanelen op laten leggen, maar als je bank ondertussen je spaargeld uitleent om er nieuwe steenkoolcentrales mee te bouwen, is het dweilen met de kraan open... Om deze ongemakkelijke waarheid meer ruchtbaarheid te geven, lanceerde Netwerk Vlaanderen onlangs zijn campagne ‘Bankroet’. Campagnemedewerkers Esther Vandenbroucke en Frank Vanaerschot lichten toe wat en wie ze daarmee hopen te bereiken.

Pages