milieu

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoe pendelaars vanuit het oosten van Brabant in de toekomst vlotter in Brussel zullen geraken, blijft voer voor discussie. Een Leuvens onderzoek van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu naar de impact van de verbreding van de ring rond Brussel wijst op schadelijke effecten voor het milieu.

De Vlaamse regering buigt zich al geruime tijd over het fileprobleem op de ring rond Brussel (R0) en zal binnenkort bepalen hoe ze dat probleem wil oplossen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2013 verwachten we wel wat beweging op gebied van ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Enerzijds werkt de regering aan een nieuwe langetermijnvisie, ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Anderzijds wil de Vlaamse regering werk maken van korte termijn acties, onder meer om overstromingsgebieden te vrijwaren en van nieuwe instrumenten, zoals verhandelbare bouwrechten. Of 2013 een scharnierjaar wordt voor ruimtelijke ordening, valt nog af te wachten.

Erik Grietens

Een nieuwe langetermijnvisie op ruimte

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer rijstroken op Brusselse Ring en de nieuwe Oosterweelverbinding zijn een ramp voor het klimaat, volgens Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu. Ze zijn niet verzoenbaar met de doelstellingen voor een verantwoord klimaatbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Ondertussen blijven alternatieve maatregelen hangen bij lege intentieverklaringen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Grote investeringen in weginfrastructuur zoals een bredere Brusselse ring of de Oosterweelverbinding in Antwerpen staan haaks op de Europese klimaatdoelstellingen. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace.

De komende weken worden cruciaal voor het Vlaamse beleid op het vlak van klimaat en infrastructuur. De regering moet beslissingen nemen over het klimaatplan 2013 - 2020 en over extra rijstroken op de Brusselse ring.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BERCHEM - Actiegroep SOS Zurenborg diende een bezwaarschrift in tegen de vergunningen voor kantorencomplex 'Berchem Towers'. Door dat project zouden op de terreinen van het voormalige postgebouw Berchem X tien torens worden neergepoot.

Projectontwikkelaar Iret Development wil tegen 2014 een megaproject realiseren op de terreinen van het voormalige postgebouw Berchem X.

Het project, ter waarde van 250 miljoen euro, plant kantoorruimten voor 4.000 tot 5.000 werknemers en biedt plaats aan heel wat winkels en horecazaken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Jos Vander Velpen is jurist bij de Liga van de mensenrechten en Bleri Lleshi is politiek filosoof

Zij stellen juridische en filosofische vragen rond het spanningsveld tussen milieu, ruimte, gezondheid, overheid en tolerantie, maar ook rond onze “gaswetgeving” en scheiding der machten. Ze hadden een heel aandachtig publiek.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eén op drie  Vlamingen zit graag en vaak in zijn auto, zelfs om enkele honderden meters verderop naar de bakker te gaan. "Hallucinant" noemt Vlaams minister van Mobililteit en Openbare Werken Hilde Crevits deze trend. Het is inderdaad hallucinant, vooral als je ziet hoe de argumenten tegen veelvuldig autogebruik zich opstapelen en hoe onze politici nauwelijks aanstalten maken om daar structureel op te reageren. Integendeel zelfs, we zien vooral beslissingen die de andere kant uitgaan.

Pages