milieu

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Benno Boeters is freelance journalist voor Technisch Weekblad.

De weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste Nederlandse wegenbouwproject van dit decennium. Maar liefst vier miljard euro bedraagt de investering voor de 63 kilometer snelweg van de A9, A10 Oost, A6 en A1. Op 1 maart gaf minister Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu het startsein.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zet de Gezinsbond een grootschalige online bevraging op over gemeentelijk gezinsbeleid.

 

Onder het motto van een gezinsvriendelijke gemeente willen wij in kaart brengen waar gezinnen (on)tevreden over zijn in hun gemeente. Tot half maart kan de online bevraging ingevuld worden. We willen de mening van duizenden mensen te weten komen.

 

Een van de thema’s die we bevragen is ‘milieu en gezondheid'.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nederweert en de Brabantse buurgemeente Asten fungeren als pilot-project voor het terugdringen van fijnstof.
Daarom is het noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden om die concentraties terug te dringen. Het Rijk heeft een budget van 10 miljoen euro en beide gemeenten verwachten dat ze een substantieel deel van dat bedrag krijgen. Doel van de pilot is om uit te zoeken wat de meest geschikte maatregelen zijn. Het is de bedoeling dat die maatregelen dan vanaf 2013 worden toegepast.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste,

Ik ben Sara Van Dyck. Zoals u misschien wel weet, werk ik als beleidsmedewerker Energie bij Bond Beter Leefmilieu. En in al mijn gedrevenheid maak ik me grote zorgen. Vorige week legde ik samen met vakbonden en werkgevers-organisaties de laatste hand aan het advies aan de Vlaamse regering over hernieuwbare energie. Rond de tafel zitten vertegenwoordigers van de drie vakbonden, Voka, Unizo en de Boerenbond. Allemaal zitten ze daar om de belangen van hun achterban te verdedigen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voor october volgend jaar zal er geen keuze gemaakt worden tussen het BAM-tracé en het alternatieve Meccanotracé. Dat vrezen actiecomités StRaten-Generaal en Ademloos toch. Zij zien in de procedureslag rond het nieuwe milieurapport een manoeuvre om het netelige dossier over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen.

Lees hier alles over MUSAR

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Europa moet voorbeeld nemen aan fietsende Denen

Indien alle Europeanen evenveel gebruik zouden maken van de fiets als de Denen, zou de Europese Unie tegen het midden van de eeuw al meer dan de kwart van zijn uitstoot-doelstelling voor het transport hebben gerealiseerd. Dat is de conclusie van een rapport van de European Cycling Federation (ECF) over de mogelijkheden van de fiets als wapen tegen de klimaatverandering. De Europese Unie wil tegen het midden van de eeuw de uitstoot van koolstofdioxide door het transport met 60 procent terugdringen.

Pages