milieu

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week de gelegenheid gehad om nog eens enkele specialisten inzake luchtkwaliteit aan het woord te horen. Onder meer Valentin Foltescu van de European Environment Agency had interessante dingen te vertellen, al wordt een mens er niet direct vrolijker van:

- 20% van de Europese stedelijke bevolking leeft in omgevingen waar de Europese 24uursnorm voor PM10 (zeg maar het ‘groffe’ fijn stof) wordt overschreden en dat loopt op tot 80-90% als je de strengere WHO-norm hanteert. Helaas is er geen verbetering te zien.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met Steven Vanackere (minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling) en Melchior Wathelet (staatssecretaris bevoegd voor leefmilieu) werden twee figuren bevoegd voor milieuthema’s die in het verleden weinig of niet met dergelijke dossiers in de openbaarheid kwamen. Vanackere combineert deze bevoegdheid bovendien met de zware posten van financiën en ambtenarenzaken, Wathelet met energie, mobiliteit en de staatshervorming. In de vorige federale regering had je met Paul Magnette nog een volwaardige minister voor klimaat en energie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

JA

In het Verenigd Koninkrijk pleiten dokters voor een absoluut rook-verbod in de auto. Erwin De Clerck, hoofd van de preventiedienst van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), volgt hun voorbeeld.

Vorige week trok de VLK het debat aan over roken in het bijzijn van kinderen. Wilt u ook het roken in auto's zonder meer verbieden?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hout geldt als een hernieuwbare energiebron en dus goed voor het klimaat. Maar het verbranden doet de luchtkwaliteit geen goed. Dat concludeert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uit een onderzoek naar de samenstelling van het fijn stof (PM10) in onze lucht. Houtverbranding is goed voor 2 microgram fijn stof per kubieke meter gemiddeld op jaarbasis. Dat is zeven procent van de uitstoot van PM10. Even veel als die van het verkeer (waar dieselmotoren de grote bron zijn). Op het platteland is hout zelfs een grotere boosdoener dan verkeer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

DURBAN , 1 december 2011(IPS ) —Ontbossing wordt vanaf nu in de gaten gehouden vanuit de ruimte. De VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) heeft een nieuwe technologie gelanceerd waarmee bossen via satellieten bekeken worden.
.Op deze manier kan een meer accuraat beeld verkregen worden van ontbossing, illegale houtkap en landdegradatie.

De FAO heeft meer dan 13.500 hogeresolutiebeelden van 102 landen geanalyseerd. Veranderingen in bebossing kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de biodiversiteit, CO2-opslag en de menselijke leefomgeving.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Klimaatveranderingen tasten de productiviteit van het bos aan door toenemende perioden van droogte. Ze leiden tot nooit eerder geziene verstoringen zoals zware stormschade, onbeheersbare bosbranden of nieuwe bosziekten met een grote regionale impact. Dat meldt de K.U.Leuven, die pleit voor een beter bosbeleid.

Een multidisciplinaire werkgroep over bossen nam het Vlaamse en Europese bosbeleid en -beheer onder de loep. De werkgroep kreeg daarbij de steun van Metaforum Leuven, de denktank die de deelname van de K.U.Leuven aan het maatschappelijk debat wil versterken.

Pages