milieu

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Terzake rijdt zich vast

We zijn het beu. Samen met u wellicht. Beu om in de file te staan. Het verkeer kost tijd en geld en – in het ergste geval – levens. Onze mobiliteit zit in de knoop. Maar hoe komt dat? Wat kost het? En zijn we niet allemaal schuldig? Terzake geeft u in vier reportages meer uitleg.

04/11 Rijden of lijden?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bijna alle toekomstvoorspellingen gaan nog altijd uit van toenemend autobezit en autogebruik en een groeiende vraag naar mobiliteit. Die prognoses zijn gebaseerd op de trend die we sinds begin jaren ’70 kennen en die voortduurde tot de eerste jaren van deze eeuw. Recente onderzoeken geven echter aan dat het personenvervoer in geïndustrialiseerde landen een piek heeft bereikt, ondanks de voortgaande groei van bevolking en economie. Ook in Vlaanderen hebben we die mobiliteitspiek bereikt en neemt het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag af.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fietsers in een stad ademen meer gevaarlijke roetdeeltjes uit het verkeer in dan voetgangers.

Het is niet verwonderlijk dat het resultaat op een symposium in Amsterdam werd bekendgemaakt, want wetenschappers stelden experimenteel vast dat fietsen in een stad ongezond is. Onderzoek van fietsers in Londen en andere steden toonde onomstotelijk aan dat ze veel meer roetdeeltjes inademen dan andere stadsmensen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De provincieraad keurde bijna unaniem de motie goed om de verkoop van het natuurgebied de Wolvenberg op te schorten. Didier Reynders zou nu toch bereid zijn om de stad het gebied te laten onteigenen.

• Dat zegt Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (N-VA). "Omdat de verkoop tijdelijk wordt stilgelegd, kunnen we onderhandelen met de federale overheid", zegt Van Campenhout. "Zo krijgen we ook de tijd om te onderzoeken of we de Wolvenberg kunnen onteigenen. Als we kunnen, dan zullen we als stad dit stukje natuur aankopen."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België heeft een landoppervlakte van 30.528 km², waarvan meer dan 1/5 bestaat uit bebouwde gronden (en aanverwante terreinen). Het grootste deel van die terreinen is voor residentieel gebruik (8,4%), of voor vervoer en telecommunicatie (6,5%). In 2001 was 18,7% van het grondgebied bebouwd, in 1985 slechts 15,2%, In 1976 7,2%. Dat blijkt uit statistische gegevens van de FOD Economie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zondag (16/10) werd de Week van het Bos onder een stralende zon afgesloten. De Vlaamse bossen werden een week lang door jong en oud gesmaakt én bejubeld. De opkomst was talrijk, maar er was toch één opvallende afwezige: de jaarlijkse bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV). Misschien niet onbegrijpelijk: als de barometer in het rood zou duiken zoals dat de vorige jaren het geval was, dan zou dat de feestvreugde drukken.

Pages