milieu

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de stad Mannheim zagen we opvallend veel sproei- en veegwagens op straat. Eerst dachten we dat dit het gevolg was van het spreekwoordelijke Duitse streven naar properheid, maar dat bleek slechts in tweede instantie het geval. De operatie kaderde vooral in de stedelijke strijd tegen het fijnstof.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Komimo, de koepel van duurzame mobiliteitsverenigingen, vindt het positief dat de Vlaamse regering het voorstel voor de nieuwe belasting op inverkeerstelling (BIV) aanpast, maar betreurt dat het nieuwe voorstel geen rekening houdt met de geleverde kritiek. Onder het mom van een vergroening worden dieselwagens goedkoper en zal de uitstoot van fijn stof vergroten. Net dat fijn stof is in Vlaanderen de voornaamste bedreiging van onze gezondheid.

Pages