MilieuEffectenRapport

 

De Oosterweel-versie die momenteel wordt uitgewerkt, zal nog steeds voor veel fileleed en milieuoverlast zorgen. Dat besluit Groen uit de cijfers van het milieueffectenrapport

 

Parkzones, fietspaden en de eerste kilometers overkapping van de Antwerpse Ring: na het akkoord met de actiegroepen in 2017 kwam er een jaar later een akkoord tussen de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse haven over de eerste projecten die Antwerpen leefbaarder moeten maken.


Gaat de nieuwe Vlaamse regering de belofte nakomen om in de Antwerpse regio naar een modal shift te gaan van de helft auto's en vrachtwagens, de helft openbaar vervoer en fiets? Groen vreest van niet. De partij baseert zich op de cijfers uit het milieueffectenrapport in aanloop naar de bouwvergunning voor Oosterweel.

 

De fraude met de uitstootgegevens van dieselwagens bij Volkswagen zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding of Uplace. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad.
Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) sluit niet uit dat er een nieuwe berekening moet komen van de milieueffectenrapporten.
Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Uplace is er echter geen probleem.

afbeelding

 En weet je wat ze toen zei? ‘Uplace or my place?’” Het kliekje mannen barst los in hilariteit. Die stokt evenwel meteen wanneer de minister van Omgeving en Natuur haar kabinet binnen banjert. Ze smijt haar mantel richting kapstok, diept een stapel dossiers op uit haar aktentas en gooit die met een droge smak op tafel.

“Oei”, denkt de kabinetschef. “De baas heeft de bokkenpruik op. Of moet alleszins dringend naar de kapper.” Maar hij is voldoende gepokt en gemazeld in de Vlaamse administratie om te weten dat hij nu zedig zijn mond moet houden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zoals verwacht heeft het milieueffectenrapport Oosterweel vertraging. Studiebureau Antea Group heeft meer tijd nodig om de adviezen over het ontwerp Plan MER te verwerken.

Tijdens de bespreking in het Vlaams Parlement vorige maand was al duidelijk dat er heel wat fouten stonden in de ontwerpversie. Toen was al sprake van 300 opmerkingen, terwijl sommige adviesinstanties hun opmerkingen nog niet kenbaar gemaakt hadden. Antea heeft dus meer tijd nodig, hoeveel tijd is nog onduidelijk.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uit een nieuw duizend pagina’s tellend deeldossier van het Vlaams Verkeerscentrum komt de Oosterweelverbinding als beste oplossing uit de bus voor de sluiting van de Antwerpse ring. “Een voorbarige conclusie”, zegt Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal. “Laten we wachten op het volledige rapport alvorens conclusies te trekken.”

stRaten-generaal is één van de actiegroepen die zich verzet tegen de Oosterweelverbinding. In 2010 heeft de groep "Meccano" – een bypass rond Antwerpen – naar voor geschoven als alternatief voren de Oosterweelverbinding.

Pages