muyters

afbeelding

Vlaams Parlementslid Wouter Van Besien (Groen) zegt dat inspraakprocedure voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen niet correct verlopen is. Het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) zou, nadat een fout was ontdekt, bewust een rechtzetting hebben geweigerd om de procedure niet nog meer te vertragen.

afbeelding

Vlaams N-VA-minister Philippe Muyters heeft een ernstige fout gemaakt in het Oosterweeldossier. Dat besluit Groen uit een interne mail tussen het kabinet-Muyters en de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel).

In de mails voorziet een jurist van de BAM problemen met het openbaar onderzoek voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Oosterweel. Daarbij zouden essentiële documenten (van het Milieu-effecten-rapport, ADB) worden vergeten.

afbeelding

Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen) zegt dat inspraakprocedure voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen niet verloopt zoals het zou moeten. Het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) zou, nadat een fout was ontdekt, bewust een rechtzetting hebben geweigerd om de procedure niet nog meer te vertragen. "Stop de arrogantie", roept Van Besien de Vlaamse regering toe.

afbeelding

"Er is geknoeid met de inspraakprocedures voor Oosterweel. En de fout ligt bij minister Muyters". Dat is een beschuldiging die kan tellen vanwege Wouter Van Besien van Groen.

Maar wat is er dan fout gegaan ?
En is het louter een administratieve fout of is het toch een politieke zet ?

Wouter van Besien van Groen reageert.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister voor ruimtelijke ordening Philippe Muyters kreeg in het Vlaams Parlement vragen over de al jarenlang aanslepende problematiek van zonevreemde bossen. Volgens het Vlaams regeerakkoord zal er een actieplan worden opgemaakt om de zonevreemde bossen in kaart te brengen en die bossen te herbestemmen naar echt bosgebied, waar dat nuttig en mogelijk is. Nu de regeerperiode bijna voorbij is, wordt het stilaan twijfelachtig of dat actieplan er nog wel komt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr : het "vet zetten" van een deel van het Antwerps probleem hebben wij gedaan.

Regering realiseert nog niet helft van beloofd bos- en natuurgebied
 

Vlaanderen is niet zo groen als het zou moeten zijn. Bijna 16 jaar nadat de Vlaamse regering extra natuur- en bosgebied beloofde, blijkt daarvan slechts respectievelijk 40 en 22 procent gerealiseerd te zijn. Natuurverenigingen geloven niet dat er snel beterschap komt.

Kabinet-Muyters maakt zich ervan af in kader van Europese inbreukprocedure rond gevangenis Beveren

 

Blijkens een Belgabericht (zie hieronder) liet het kabinet-Muyters in het kader van een opgestarte inbreukprocedure aan Europa weten dat voor de gevangenis van Beveren geen nieuw plan-MER werd gemaakt omdat voor die zone eerder al een plan-MER werd opgemaakt.

Het kabinet spuit hiermee mist (ook richting de publieke opinie), wellicht opnieuw om tijd te winnen – cfr. onze communicatie van gisteren i.v.m. het creëren van voldongen feiten.

 

Pages