NMBS

De afschaffing van treinen framen als ‘dagelijkse kost’?  Als een autofabrikant het in zijn publiciteit zou doen, we zouden er verontwaardigd over zijn omdat het ingaat tegen alle maatschappelijke inspanningen om tot een duurzame ‘modal shift’ te komen. Maar au fond zouden we het wel begrijpen. Concurrentie, weet je wel.

Maar wat als het ene overheidsbedrijf, in casu de VRT, het andere, in casu de NMBS, in zijn blootje zet ter meerdere eer en glorie van zichzelf?

Tags: 

Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) zit vrijdag samen met 42 vertegenwoordigers van gemeentebesturen uit de Antwerpse regio. Samen bekijken ze de oprichting van een vervoersregio. Zo'n samenwerking moet zorgen voor een betere mobiliteit en vlotter verkeer in de hele regio.

Groen steunt het initiatief. “Het verkeer in en rond Antwerpen draait volledig in de soep”, zeggen Wouter Van Besien en Ingrid Pira, Groen-fractieleiders in respectievelijk Antwerpen en Mortsel. “Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Niemand is gebaat bij een boksmatch tussen de stad en de rand.”

Iedereen vindt de Fietspunten geweldig, maar toch dreigen ze wegbezuinigd te worden. Het is een besparing die geld zal kosten, zegt Kris Peeters, en dus géén besparing.

Wie? Lector PCVO Limburg ­afdeling verkeerskunde.

Wat? Verschillende steden willen zelf een Fietspunt, en willen er zelfs voor betalen.

De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos steunen het Antwerps stadsbestuur in de vraag voor een voorstadsnet van lichte treinen. Dat bleek woensdag op de 18de Horta-infoavond.

Volgens Giovanni Palmieri, directeur van het gewestelijk expresnet, is de S2 tussen Essen en Puurs de eerste die voor het voorstadsnet in gebruik zou worden genomen. Per uur kunnen er twee S-treinen op deze lijn rijden. Voorwaarde is dat de IC-trein Brussel-Amsterdam via lijn 4 (Brecht en Breda) gaat rijden. Maar de nodige centen zijn het grootste struikelblok.

Het Brussels voorstadsnet, het Gewestelijk Expresnet, is in volle aanbouw. Dat komt erop neer dat pendelaars die in een straal van 30 kilometer rond de hoofdstad wonen per trein, metro, tram of bus snel op hun bestemming aankomen In het regeerakkoord is afgesproken om ook in Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi vergelijkbare voorstadsnetten te realiseren, een project dat de codenaam Angelic meekreeg.

Pages