onderwijs

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 
Groen-voorzitter Wouter Van Besien is scherp voor CD&V.
De aankondiging dat de partij met N-VA gaat onderhandelen over een Vlaamse regering zal leiden tot “regeringen die elkaar tegenwerken”, reageert hij. “Het grootste slachtoffer wordt het ‘goed bestuur’, waar nochtans echt nood aan is.” 0 0 Volgens Van Besien voerde CD&V campagne voor een sociale regering, maar was dat duidelijk niet meer dan “campagnepraat”. Nu kiest de partij resoluut voor een rechts-conservatieve coalitie, betreurt hij.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister Van den Bossche benoemt "kindvriendelijkheid" uitdrukkelijk als het centrale thema van haar beleidsnota. Wat goed is voor kinderen, is positief voor elke stadsbewoner. En door kinderen mee vorm te laten geven aan de publieke ruimte, krijg je een aantrekkelijke en toegankelijke woonomgeving. Dit is een heel beloftevol uitgangspunt, dat verder als rode draad in de beleidsbrief meegenomen wordt en dat een meer kwalitatieve invulling geeft aan de idee van kindgerichtheid en kindnormering, iets wat toch wat ontbreekt in de beleidsbrieven wonen en mobiliteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De onderhandelaars van N-VA, Open Vld en CD&V werkten afgelopen weekend de eerste lezing van het hoofdstuk mobiliteit af. De drie partijen hadden geen onoverkomelijke meningsverschillen.

De formateursnota van Bart De Wever is duidelijk. Elk vervoersmiddel moet zijn plaats krijgen in de stad. Hoofdwegen moeten vlot bereikbaar zijn voor de wagen en het aantal parkeerplaatsen in de stad mag niet meer dalen. Voetgangers en fietsers moeten zich veilig kunnen verplaatsen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het valt te hopen dat de politici van N-VA, Open Vld en CD&V die vanaf deze week onderhandelen over een nieuw bestuursakkoord voor de stad, de horizon van hun beleid verder leggen dan 2018. Sommige evoluties in de samenleving reiken nu eenmaal veel verder dan zes jaar. Maar een stad moet wel voorbereid zijn op wat haar te wachten staat. Kijk maar naar de capaciteitsproblemen in het onderwijs.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het zou zomaar kunnen dat een voetbalstadion de inzet wordt van de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Patrick Janssens ziet het niet meer gebeuren dat Antwerp en Beerschot samen spelen in een (gesubsidieerd) voetbalstadion. De N-VA van Bart De Wever zegt dat Janssens hiermee afspraken binnen het college schendt.

Oorlog.