Oosterweeldossier

Manu Claeys, de vader van het verzet tegen Oosterweel

Twaalf jaar van zijn leven gaf schrijver Manu Claeys aan de strijd tegen Oosterweel. Vandaag haalt hij de trofee binnen. ‘Ik voel me een beetje als de oude adel: wat een voorrecht om al die tijd belangeloos met iets bezig te zijn.’

 

Opluchting. Fierheid. Daags na het compromis over de Antwerpse Ring is dat het sentiment ten huize Claeys. Op de tafel staan bloemen. Er liggen kaartjes met gelukwensen. Voor ons zit een man te glimmen van trots.

We moeten helemaal niet kiezen tussen een representatieve democratie of een deliberatieve democratie, zegt Luc Huyse. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, integendeel, beide kunnen elkaar juist versterken zodat politiek en burger constructief in dialoog kunnen gaan.

Wie? Emeritus hoogleraar sociologie. Auteur van onder meer ‘De democratie voorbij’ (Van Halewijck, 2014)

Wat? Er is nood aan een soort bemiddelaar die het wantrouwen tussen de mondige burger en de argwanende overheid wegmasseert.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wouter Van Besien is geen kandidaat voor een nieuw mandaat als voorzitter van Groen. Hij wil een nieuwe fase in zijn politieke carrière aansnijden, weg van de strategie en meer naar de inhoud.

Wouter Van Besien stopt op 15 november als voorzitter van Groen. Hij is geen kandidaat meer voor een nieuw mandaat van vijf jaar. Van Besien wil zich concentreren op zijn rol als Vlaams parlementlid, zo zei hij op een persconferentie. Hij wil zich vooral bezig houden met het verduurzamen van de economie, het versterken van de democratie en de toekomst van de Antwerpse ring.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gert Goeminne in De Morgen:

... voor die digitaal aangezwengelde democratisering van ons wereldbeeld betalen we tijdelijk een politieke prijs. De oude, in wetenschappelijke zekerheid gedrenkte oplossingsstrategieën raken stilaan uitgeleefd. Zo verstommen de kosten-batenanalyses waarmee de forcing wordt gevoerd in het Oosterweeldossier bij de veelheid aan gezondheids-, leefbaarheids- en andere argumenten die de netwerkmaatschappij aan de oppervlakte brengt...

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Die uitspraak doet Christian Leysen in Z-Talk Goossens. De Antwerpse ondernemer trekt al jarenlang van leer tegen de Vlaamse regering over de aanpak van het Oosterweeldossier.

'De aanpak van het dossier is gewoonweg schandalig,' aldus Leysen. Hij verwijt de Vlaamse toppolitici en hun kabinetten een groot gebrek aan objectiviteit en transparantie. Bovendien probeert de Vlaamse regering de pers in dit dossier monddood te maken, zo laat hij uitschijnen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het directoraat-generaal van de Europese commissie heeft de Vlaamse regering al een negatief antwoord gestuurd over de Oosterweeldeal. Dat suggereerde de Open Vld vanmiddag, tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams parlement. De oppositiepartij heeft had daarover vertrouwelijke documenten ingekeken. Minister-president Peeters stelt dat er volgende week een overleg is met Europees commissaris Barnier, en dat er pas nadien door Europa over de Oosterweel beslist zal worden.

 

Pages