open ruimte

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Leo Van Broeck is de nieuwe roerganger van het architectengild. Politici, opdrachtgevers en projectontwikkelaars zullen aan hem een kwaaie klant hebben. ‘Het is niet populair wat we te melden hebben’, zegt hij, ‘maar als geneesheren van een ziek ruimtegebruik is het onze taak.’ En dus pleit hij voor hoge torenblokken in dorpscentra, verplichte wildgroei in tuinen en tegen romantische ecologie. Veel meer is er niet nodig om reactie en debat uit te lokken. Herbeluister

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vrijdag konden we kennis nemen van de vraag van de vereniging van vastgoedmakelaars BIV naar het snel aansijden van de reserve aan woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen. Ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelde in een persbericht in augustus dat het omwille van de verwachte bevolkingsaangroei nodig is om de woonuitbreidingsgebieden versneld te benutten. Voor Groen is het massaal aansnijden van nieuwe groene reservegebieden een achterhaald recept. De minister reageerde terughoudend, maar werkt blijkbaar toch aan een compromis. En dat maakt ons ongerust.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bijna 2.500 hectare landbouwgrond, omgerekend: bijna 5.000 voetbalvelden, kreeg de voorbije drie jaar een ‘harde’ nieuwe bestemming. Dat blijkt uit het antwoord van minister Muyters op een vraag die ik hem daarover stelde.

Netto daalt het aantal landbouwgronden: op dit moment telt Vlaanderen 788.400 ha aan landbouwgebied. Met deze dalende trend komt de bodemgrens van 750.000 ha die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vooropgesteld werd, in zicht.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Twaalf verenigingen roepen de Brugse politiek op tot meer participatie. Ze zijn heel divers: verenigingen die bomen en landschappen met bossen willen bewaren; bewonersgroepen die leefbare polderdorpen willen en landbouw in boerenhanden;  mensen die Brugge Unesco Werelderfgoedstad voor latere generaties ongeschonden willen doorgeven; Bruggelingen die leegstand willen aanpakken en open ruimte als groene gordel ademruimte veiligstellen. Elk hebben we een afzonderlijk doel, maar ook een gezamenlijk streven:  een participatiewijzer Brugge in 2013!