Open Vld

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister Turtelboom na Oosterweel-kritiek: “Open Vld zou liever ander tracé hebben”

Open Vld blijft het als Vlaamse regeringspartij moeilijk hebben met Oosterweel. “Het klopt dat wij liever een ander tracé zouden hebben dan dat van BAM”, zegt kersvers Vlaams liberaal viceministerpresident Annemie Turtelboom. Voor haar lijkt de zaak niet definitief: “Laten we de resultaten van het openbaar onderzoek maar afwachten.” 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zag u ook Somers, Turtelboom en Schiltz blinken op de anti- BAM-tracémanifestaties, georganiseerd door Ademloos en Straten- Generaal, om naar aanleiding van de verkiezingen zieltjes te winnen voor hun partij?

Nu Rutten en Open Vld in de materie Oosterweel wel degelijk hun kar hebben gekeerd, hoop ik dat ze van schaamte in de grond zijn weggezonken.

Wat met de kiezers die zich daar hebben laten overhalen om voor hen te stemmen? Wat een wrang gevoel moet er bij hen heersen?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

grondige analyse van het partijpolitieke spel waarvan actiegroepen, Antwerpenaren, mensen die in de file staan, … jarenlang al het slachtoffer zijn. Het wordt tijd dat deze absoluut kleuterachtige politieke cultuur – met ook een frauduleuze constante – losgelaten wordt. Om dat laatste te bereiken moet ze wel eerst geduid en gehekeld worden. Hopelijk zet deze analyse pers, politicologen e.a. aan het denken.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse liberalen vragen aan de partijtop meer tekst en uitleg bij de beslissing van de partij om het Oosterweeltracé te aanvaarden. In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wordt het Oosterweeltracé verkozen als de oplossing om het fileleed in Antwerpen aan te pakken. Nochtans heeft Open VLD tijdens de voorbije verkiezingen juist campagne gevoerd tegen dat tracé.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De nieuwe Vlaamse regering wil focussen op de mobiliteit in Antwerpen. Dat zei ze vanmiddag bij de voorstelling van het regeerakkoord. Ze gaat dus gewoon door met het Oosterweeltracé, dat de vorige regering goedkeurde. Dat CD&V en N-VA verder inzetten op Oosterweel is geen verrassing. Maar Open Vld maakt nu een bocht van 180 graden.

 

 

 

Persbericht stRaten-generaal/Ademloos
23 juli 2014

 

Gemiste kans: vertrokken voor derde legislatuur van Oosterweelmiserie

Open Vld mist vandaag kans om positief te wegen op grootste infrastructuurdossier van de legislatuur en kijkt o.a. naar actiegroepen om de Oosterweelverbinding tegen te houden

Nieuw is deze situatie niet: dit sjabloon van ‘2 verblinde partijen pro en 1 gewillige partij contra’ herhaalt zich voor een derde keer

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens het Vlaams regeerakkoord van N-VA, CD&V en Open Vld, dat woensdagnamiddag officieel wordt voorgesteld, zal het Masterplan voor de Antwerpse mobiliteit onverkort worden uitgevoerd. In CD&V- en N-VA-rangen is te horen dat er niets aan de plannen rond de Oosterweelverbinding is veranderd na de instap van Open Vld. Die partij presenteerde in aanloop naar de verkiezingen een eigen alternatief voor de Oosterweelverbinding.

 

Pages