Open Vld

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Leren de dagelijkse troepenbewegingen in het dossier van de Antwerpse mobiliteit ons iets over de vorming van de regeringen na 25 mei? Ik denk het wel. Het felle verzet van Open Vld en Groen tegen het BAM-tracé bijvoorbeeld is veelzeggend.

Beide partijen willen na de verkiezingen maar al te graag meebesturen op het federale én het Vlaamse niveau. Met de N-VA lijkt dat voor Groen uitgesloten. Maar misschien kan het wel zonder de N-VA. Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, wordt het elke dag duidelijker: er is een verbond tegen de N-VA in de maak.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De veranderde inzichten van de voorbije dagen, maken dat Antwerpen opnieuw voor een belangrijk moment staat. Voor het eerst in jaren ligt een traject voor dat de stad en de rand verenigt in plaats van verdeelt. Open VLD pleit e rvoor dit moment aan te grijpen en het Oosterweel-traject definitief te begraven. “Enkel zo kunnen we zorgen voor een oplossing die het fileleed aanpakt, en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen vrijwaart,” aldus Annemie Turtelboom en Bart Somers

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Antwerpen heeft Open Vld een nieuw mobiliteitsplan voor de regio voorgesteld, dat volgens de partij eindelijk een oplossing voor de aanwezige verkeers- en gezondheidsproblemen kan realiseren met een groot draagvlak onder alle betrokkenen. Het plan is een soort compromis tussen het Oosterweel-Noordtracé dat mee werd onderzocht in de voorbije Oosterweelstudies en het Ringlandproject dat de voorbije weken bijval kreeg van verschillende actiegroepen en duizenden Antwerpenaren. .
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Open Vld pleit voor het Oosterweel-Noord-tracé om de Antwerpse Ring rond te maken. Dat ligt noordelijker dan het BAM-tracé en dwarst de haven richting Ekeren. Deze derde optie is volgens de liberalen heel wat goedkoper, en ook de R11 bis zou dan niet meer nodig zijn. De partij zet haar plan hoog op de politieke agenda, naar de verkiezingen toe en ook er na.
 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Open Vld heeft de voorbije dagen zijn bocht in het Antwerpse mobiliteitsdossier compleet gemaakt. De liberalen nemen nog meer dan voorheen afstand van het BAM-tracé en kiezen voor de variant Oosterweel-Noord (een tunnel verder weg van de stad), gekoppeld aan de verbinding A102 (Ekeren-Wommelgem) en de overkapping van de Ring.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Open Vld distantieert zich van Antwerpse coalitiepartners en kiest voor Oosterweel-Noord

Het tracé Oosterweel-Noord, de verbinding A102 en de overkapping van de Ring: dat is volgens Open Vld de beste oplossing voor het verkeersinfarct. Daarmee neemt de partij afstand van haar Antwerpse coalitiepartners N-VA en CD&V.

Pages