Open Vld

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Stadslijst wil in Antwerpen niet besturen zonder Groen. Bart De Wever (N-VA) houdt nauwelijks werkbare opties over.

De stratego op het Schoon Verdiep is volop begonnen. De Stadslijst van SP.A en CD&V kondigde gisteren, na een gesprek met N-VA-‘informateur' De Wever, aan dat hij niet in een coalitie stapt zonder de groenen. De socialisten van Patrick Janssens dringen aan op de aanwezigheid van Meyrem Almaci en co. Ze vrezen dat ze, met PVDA+ én Groen in de oppositie, te kwetsbaar zijn op hun linkerflank.

Soortelijk gewicht

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Start to Build-plan doorbreekt het immobilisme in het Antwerpse mobiliteitsdossier Het Oosterweelproject staat nergens. Open Vld wil niet langer wachten en wil de prioriteiten NU omdraaien. Er is een andere oplossing, die al in 2018 een groot deel van het fileleed kan oplossen. Daarvoor moet het roer worden omgegooid. In plaats van te starten met de Oosterweeltunnel en dan pas de verdere ontsluiting te realiseren, is het beter om meteen te beginnen met de aanleg van de twee zogenaamde “bretellen”.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Open VLD presenteert zich als de Derde Weg, tussen Janssens en De Wever. De belangrijkste thema's: veiligheid, mobiliteit, economie en onderwijs

• Veiligheid: veiligheid is ieders verantwoordelijkheid, niet alleen van de politie. Open VLD wil een veiligheidsbeleid op maat van de wijken, met wijkcontracten waarin politie, stedelijke overheid en burgers samenwerken. De politie moet nog meer aandacht besteden aan jongerencriminaliteit en aan de strijd tegen financiële criminaliteit.

Pages