overkapping ring

Alexander D'Hooghe ook volgende 8 jaar intendant voor overkapping van de Ring

 

Alexander D'Hooghe blijft ook de volgende 8 jaar intendant voor de overkapping van de Ring en de Oosterweelverbinding. Dat laat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts weten in een persbericht.

Alexander D'Hooghe zal de uitvoering van het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding begeleiden. D'Hooghe en zijn team kunnen zo verder bouwen op het werk dat ze sinds eind 2015 verricht hebben.

Tags: 

Gedaan met Koning Auto

 

De overkapping van de Ring en voorrang geven aan fiets, tram en bus zijn volgens Peter Vermeulen essentieel om van Antwerpen een leefbare stad te maken.

 

Wie? Projectverantwoordelijke burgerbeweging Ringland

Tags: 

“Het ontbreekt onze stad aan een beleid rond stadslandbouw”

 

Wanneer spreken we van stadslandbouw en niet meer van (samen)tuinieren? En is er nog plaats in en nabij onze stad om aan landbouw te doen? Verschillende belangenverenigingen trekken aan de alarmbel: “Willen we binnen twintig jaar nog boeren hebben, dan moet onze stad een visie ontwikkelen rond stadslandbouw.”

 

Tags: 

Stofzuiger haalt fijn stof uit de lucht

 

Proefproject - Technologische innovatie “ook toepasbaar in Antwerpen”

 

Een soort gigantische stofzuiger die fijn stof en roet uit de lucht haalt: door zulke speciale toestellen nabij grote parkeergarages te plaatsen, wil Eindhoven de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Een wereldprimeur. “Dit systeem is ook perfect toepasbaar bij de overkapping van de Antwerpse Ring”, zegt projectleider Bert Blocken.

 

Tags: 

Slachthuissite - Discussie 1: Te weinig groen

 

 

.....

Discussie 1: Te weinig groen

Die discussie moet tegen de zomer van 2018 worden beslecht, want dan wordt het definitieve ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) opgesteld. Een van de belangrijke bezwaren van de oppositie, maar ook van de specialisten in stadsontwikkeling die in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) zitten, is het aantal woningen dat er zal worden gebouwd.

Tags: 

“Krijgen wij enkel de lasten?”

Het historisch compromis tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over het Oosterweeldossier wordt door een grote meerderheid van de Antwerpenaren goedgekeurd. Burgerbeweging Lenora (Leefbare Noord Rand) is minder enthousiast. “De stad krijgt een groene zone, wij krijgen de lasten”, zegt Peter Desmaretz. Donderdag werd rond de problematiek een infoavond gehouden. Ruim 500 geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen.

Tags: 

Pages