overschrijding

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het voorbije jaar werden op het gebied van fijn stof in België betere resultaten opgetekend dan het jaar voordien, maar er werden nog altijd overschrijdingen van de Europese normen geregistreerd. Er zullen dan ook bijkomende maatregelen moeten worden genomen om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.

Dat heeft Frans Fierens, wetenschappelijk medewerker bij de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel) gezegd. Onder meer werden het voorbije jaar in zestien meetstations overschrijdingen opgetekend.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de voorhaven van Brussel, tussen de Van Praetbrug en het viaduct van Vilvoorde, werd recent de dagnorm voor fijn stof meer dan 35 keer overschreden.Europa heeft een duidelijke regel voor fijn stof: de dagnorm - 50 microgram per kubieke meter - mag niet meer dan 35 keer in een heel jaar worden overschreden. De voorhaven van Brussel heeft daarmee de twijfelachtige reputatie om als eerste meetpunt in België de Europese grens voor een heel jaar te doorbreken. En we zijn nog maar in de maand april.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De voorhaven van Brussel, vlak bij het viaduct van Vilvoorde, is de eerste plek in ons land waar de jaarnorm voor fijn stof nu al is overschreden. De luchtkwaliteit is er echt ondermaats.

Europa heeft een duidelijke regel voor fijn stof: de dagnorm - 50 microgram per kubieke meter - mag niet meer dan 35 keer in een heel jaar worden overschreden. En dat is nu al 38 keer gebeurd in de voorhaven van Brussel, die vlak bij het viaduct van Vilvoorde ligt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België heeft in 2010 een van de slechtste scores behaald in Europa op het vlak van de uitstoot van stikstofoxiden. Dat blijkt vrijdag uit cijfers die werden gepubliceerd door het Europees Milieuagentschap (EEA). Slechts vier andere landen van de Europese Unie deden het in 2010 nog slechter.


Ons land overschreed in 2010 met 25 procent de drempel voor de uitstoot van stikstofoxide die het kreeg opgelegd via de NEC-richtlijn en stootte 220,6 kiloton stikstofoxiden uit in plaats van de toegestane 176 kiloton..

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In België is dit jaar erg weinig fijn stof gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

De voorbije 13 jaar werd er in ons land nog nooit zo weinig fijn stof gemeten als in 2010. Vooral de uitstootcijfers van de industrie en het vrachtvervoer zijn laag. Volgens de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu is dit gedeeltelijk te danken aan de economische crisis.

Ook de inspanningen van de overheid en de burgers en de weersomstandigheden hebben een positief effect gehad.