parkgebied

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er zijn dossiers waarvan je als nieuw stadsbestuur liever de erfenis zou afstaan. In Antwerpen is het beste voorbeeld dat van de Gedempte Zuiderdokken. Een halve eeuw geleden werden de dokken voorbestemd als parkzone. Maar van die intentie kwam niets terecht. In plaats daarvan werd de verharde vlakte tussen de Vlaamse- en Waalsekaai de grootste gratis parking van Antwerpen met 1700 plaatsen, en daarnaast ook een ruimte waarop evenementen zoals de Sinksenfoor, StuDay en Antwerpen Zingt worden georganiseerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De toekomst van de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken hangt aan een zijden draadje. De Raad van State heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan dat evenementen op de Zuiderdokken mogelijk maakt, geschorst. De Zuiderdokken zijn opnieuw parkgebied.

Het arrest van de Raad van State is ingeslagen als een bom. Het arrest zet niet alleen de Sinksenfoor op helling, ook andere evenementen zoals Studay of Antwerpen Zingt dreigen te moeten verhuizen. Tot overmaat van ramp dreigt ook de parking – goed voor 1.700 gratis plaatsen – te moeten verdwijnen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het voortbestaan van de Sinksenfoor op de huidige locatie, de Gedempte Zuiderdokken, is erg onzeker. De Raad van State schorste de vergunning.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de Sinksenfoor, de jaarlijkse grote kermis in Antwerpen in de Pinksterperiode, niet doorgaan op de huidige locatie.

Volgens de Raad van State is het gebied tussen de Vlaamsekaai en de Waalsekaai parkgebied, en mogen er dus geen evenementen doorgaan. Bovendien ontbreekt het de stadsdiensten aan een correcte vergunning om de kermis daar te laten doorgaan.