particratie

Het is niet goed of het deugt niet. Want zonder dat er eerst een crisis uitbreekt, krijgt een probleem nooit politieke aandacht. Tot die crisis toch uitbreekt, onverwacht, zoals crisissen dat gewoonlijk doen. Dan kunnen politici daar alleen paniekerig op reageren, en prutsen ze aan een detail hier of ze stellen een symbolisch gebaar daar. Zoals nu het geval is met de crisis rond de intercommunales.

Tags: 

De Vlaamse burgerbeweging Democratie.Nu verzoekt de Vlaamse regering dringend werk te willen maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. De recente zesde staatshervorming - en de hiermee gepaard gaande grondwetswijziging - laat namelijk toe om een volksraadpleging op gewestelijk niveau te organiseren. Nu zijn de gewestelijke parlementen aan de beurt: het is hun taak om uitvoeringswetgeving op te stellen, waarin de voorwaarden en de spelregels inzake de organisatie van de gewestelijke volksraadplegingen worden vastgelegd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het meervoud in de titel wijst op de “Toekomsten’-reeks waarvan dit deeltje over participatie er een is en dat werd geschreven door Mattie Jacobs en Joke Vanreppelen,twee stafmedewerkers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Daar mee is het kader en het opzet van deze publicatie ook duidelijk aangegeven. Het is een publicatie die bedoeld is als ‘handreiking’ aan alle gemeentebesturen die op zoek gaan naar nieuwe vormen van betrokkenheid van burgers ‘en die van hun gemeente een plek willen maken waar lokale democratie springlevend is’.