persbericht

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Persbericht stRaten-generaal

13 november 2014

 

DEMOCRATIE VANDAAG

Nieuwe mogelijkheden voor overheid en burgers

Jubileumcongres op woensdag 19 november 2014

 

Vijftien jaar geleden werd het Antwerpse bewonerscollectief stRaten-generaal opgericht.

Op onze website staat daarover het volgende:

 

Persbericht stRaten-generaal
30 september 2014

 

Primeur - eerste bezwaarboek van Vlaanderen (190 blz.)

Strategie Antwerpse actiegroepen tegen Oosterweelverbinding blijft ongewijzigd: alternatieven uitwerken (‘pull’, de wortel) & vervolgens erover waken dat deze alternatieven correct en volwaardig meegenomen worden in de voorziene procedures (‘push’, de stok)

BAM werkt op maat van Oosterweel: the story goes on. Of ook: we zijn weer vertrokken…

Overkapping van ring enkel in combinatie met Oosterweelverbinding uitgewerkt, niet met alternatieven

De Oosterweelverbinding overeind houden is al tien jaar de opdracht van BAM, kennislacunes in stand houden over alternatieven vormt hierbij vaste prik

Zo blijven correcte vergelijkingen tussen opties onmogelijk en regeringsbeslissingen navenant futiel en zinledig

Wanneer wordt deze cyclus eindelijk doorbroken?

 

Persbericht stRaten-generaal/Ademloos
23 juli 2014

 

Gemiste kans: vertrokken voor derde legislatuur van Oosterweelmiserie

Open Vld mist vandaag kans om positief te wegen op grootste infrastructuurdossier van de legislatuur en kijkt o.a. naar actiegroepen om de Oosterweelverbinding tegen te houden

Nieuw is deze situatie niet: dit sjabloon van ‘2 verblinde partijen pro en 1 gewillige partij contra’ herhaalt zich voor een derde keer

Persbericht stRaten-generaal

17 juli 2014

 

Gevraagd binnen huidige regeringsvorming: realiteitsgebonden aanpak van Oosterweeldossier

Met andere woorden: geen zoveelste aangepaste Plan A uitgedokterd op kabinetten en binnen de NV BAM, wel een realistisch Plan B dat tot stand komt in een context van behoorlijk bestuur

 

Vandaag meldt de krant De Tijd dat Eurostat vraagtekens plaatst bij de financieringsconstructie van de Oosterweelverbinding. Een kind zag dit afkomen. We leggen uit waarom.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Persbericht stRaten-generaal

26 juni 2014

 

Aap komt uit de mouw: Meccano met gedifferentieerde tol werkt prima en is goedkoper!

 

Nieuw onderzoeksrapport Vlaams Verkeerscentrum levert eindelijk cijfermateriaal dat ontbrak in plan-MER Oosterweelverbinding

Daaruit leren we dat het Meccanotracé in combinatie met gedifferentieerde tolheffing

- de Kennedytunnel in afdoende mate ontlast

- het doorgaand verkeer effectief naar de tangenten leidt (weg van de huidige ring)

Tags: 

Pages