presentaties

Kon je er maandag niet bij zijn of wil je de presentaties eens rustig herbekijken? Zie hieronder de video's, te bekijken met de slides van de presentaties die je ook hieronder vindt (in het blauw):

Twee weken geleden stelden de drie burgerbewegingen op de Roma-avond van Ringland met een helder filmpje hun voorkeurscenario voor de eerste fase van de overkapping voor. Inmiddels is overkappingsintendant Alexander D’Hooghe klaar met zijn slotrapport voor de regering.

afbeelding

Vooreerst een woord van dank aan de talloze enthousiaste aanwezigen, jullie waren een fantastisch publiek!

Vandaag volgen alvast de presentaties van de sprekers, later zal "de Koen", onze webman voor complexere zaken, helaas voor 't eerst op Horta verhinderd het op onze gekende manier visueel aanvullen met Powerpoint en film op http://www.ademloos.be/infopresentaties,

Koen, een spoedig herstel gewenst.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Terwijl het verkeer op de Antwerpse ring zich steeds meer vastrijdt, wordt het MER-rapport beslissend in een definitief besluit inzake het sluiten van de ring R1. Ademloos nodigde stRaten-generaal en andere sprekers uit in zaal Horta om inzicht en perspectief te bieden.