Raad voor Vergunningsbetwistingen

Alleen het toeval heeft ze op dezelfde dag laten plaatsgrijpen, maar de twee grote nieuwsfeiten van gisteren, het Oosterweelakkoord en de Nederlandse verkiezingen, hebben toch nog iets anders gemeen dan hun datum. Beide stellen ze de vraag naar hoe de democratie functioneert. In het Nederlandse geval ging het om de (vaak overtrokken en eenzijdig geformuleerde) vraag of het brede wantrouwen in de politiek ook daar via de radicaal-rechtse Geert Wilders (PVV) zou leiden tot het verder rollen van de vermeende ‘populistische golf’ tegen de klassieke politiek.

Persbericht stRaten-generaal, Ademloos en Ringland

11 oktober 2016

 

Antwerpse actiegroepen zetten juridische stappen tegen geplande sloop waardevolle SAMGA-silo’s op grens tussen Antwerpse stad en haven

Ze bepleiten dat het behouden van de silo’s als doelstelling wordt meegenomen in de geplande overkapppingswedstrijd van de intendant

 

De vergunning voor de nieuwe bouwtoren aan Berchem X is vernietigd.

De vergunning voor de eerste nieuwe bouwtoren aan Berchem X is vernietigd. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Dat meldde ATV in het avondnieuws.

Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist na een klacht van een aantal buurtbewoners, onder wie SOS Zurenborg, vier jaar geleden. Zij klaagden erover dat geen hoorzitting hebben gekregen over de bouwplannen en tekenden beroep aan.

Borgerhout -

De Bewonersvereniging Park Spoor Oost trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de plannen van het Antwerpse stadsbestuur met de voormalige NMBS-site Spoor Oost. Het buurtcomité pikt het niet dat de Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de door de stad afgeleverde bouwvergunning onlangs goedkeurde, “zonder rekening te houden met de ingediende bezwaren”.

 

afbeelding

Digitale bouwvergunningen, soepele bestemmingswijzigingen en een modernisering van het vergunningenbeleid: Antwerpen zet hoog in om de stadskankers aan te kunnen pakken.

Terwijl de Vlaamse regering al heel wat stappen doet om bouw- en milieuvergunningen sneller af te kunnen leveren, wil de stad Antwerpen nog een tandje bijsteken. 'We willen de stadskankers wegwerken door privé-investeerders zo veel mogelijk kansen te geven', zegt de Antwerpse schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tijdens de afgelopen legislatuur was het politiek bon ton om te verkondigen dat vergunningen voor bedrijven of infrastructuurwerken veel te lang aanslepen. Volgens de ondernemerswereld zijn snelle en eenvoudige vergunningsprocedures zelfs een noodzaak om economisch te overleven. Als die procedures niet snel vlotter verlopen, met een minimum aan administratieve lasten en liefst met niet te veel inspraak van lastige bewonersgroepen, zullen bedrijven wegtrekken en komt ons land tot stilstand. Onze ministers sprongen al snel op deze kar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er zijn dossiers waarvan je als nieuw stadsbestuur liever de erfenis zou afstaan. In Antwerpen is het beste voorbeeld dat van de Gedempte Zuiderdokken. Een halve eeuw geleden werden de dokken voorbestemd als parkzone. Maar van die intentie kwam niets terecht. In plaats daarvan werd de verharde vlakte tussen de Vlaamse- en Waalsekaai de grootste gratis parking van Antwerpen met 1700 plaatsen, en daarnaast ook een ruimte waarop evenementen zoals de Sinksenfoor, StuDay en Antwerpen Zingt worden georganiseerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BEVEREN/MELSELE - De actiecomités die de bouw van de Beverse gevangenis willen tegenhouden, bijten alweer in het stof, maar ophouden met hun acties willen ze niet.

De drie actiecomités die zich verzetten tegen de bouw van een nieuwe gevangenis in Beveren, de vzw's ABLLO, Straatego en Ademloos, hadden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen de schorsing en vernietiging van de bouwvergunning gevraagd.